ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

SC ALUM SA – reprezentată prin director operaţional ing. Anghelovici Nicolae, titular al proiectului “Dotarea departamentului Cercetare – Dezvoltare al SC ALUM SA, cu instalaţii independente performanţe de cercetare în sprijinul creşterii competitivităţii economice a dezvoltării afacerii” anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru protecţia Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul “Dotarea departamentului Cercetare – Dezvoltare al SC ALUM SA, cu instalaţii independente performanţe de cercetare în sprijinul creşterii competitivităţii economice a dezvoltării afacerii” propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Tulcea str. Isaccei (în incinta SC ALUM SA), NR.82, judeţul Tulcea.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, în zilele de luni până joi între orele 08,00 – 16,30 şi vineri între orele 08,00 – 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementari-acte de reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.