Aproape 1500 de persoane angajate prin intermediul A.J.O.F.M. Tulcea, în primele opt luni ale anului 2018

   Ca urmare a implementării Programului Judeţean de Ocupare a Forţei de Muncă, de la începutul anului şi până la 31 august 2018 au fost încadrate 1.485 de persoane, ceea ce reprezintă 46,77 % din ceea ce s-a programat pentru anul 2018.

   Din totalul persoanelor ocupate în cele 8 luni, 15.28% sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani, 21,68% se încadrează în grupa 25-35 de ani, 26.19% au între 35 şi 45 de ani, iar 36,85% au peste 45 de ani.

   În ceea ce priveste mediul de proveniență al persoanelor angajate se constată că ponderea persoanelor angajate din mediul urban (57,50%) este mai mare față de cea din mediul rural (42,50% ) în totalul persoanelor ocupate.

   Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii liceale (555), profesionale (490), gimnaziale (230), 36 fiind cu studii universitare.

   Bărbaţii angajaţi în perioada de referinţă au depăşit numeric femeile care au dobândit acelaşi statut pe piaţa muncii, respectiv  848  față de 637.

   Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

   În cele opt luni ale anului 2018 au fost incluse în măsuri active 3.582 de persoane.