Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării, anunță lansarea celei de-a doua sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare

✅Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării, anunță lansarea celei de-a doua sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare Locala Integrata a Zonei Pescaresti finantata prin Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020: Prioritatea Uniunii nr. 4

✅Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, #Masura 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei. Tipul apelului este competitiv cu termen limita de depunere.

​✅Data şi ora începerii depunerii de proiecte: 18.06.2021, ora 12.00.

✅Data și ora închiderii depunerii de proiecte: 19.07.2021, ora 12.00.

​✅În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finantare se vor depune utilizând exclusiv aplicaţia My SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul de timp menţionat anterior. ✅ Cererea de finanțare împreună cu documentele suport anexate, se vor transmite sub semnătură electronică certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor fi denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.​

✅ Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 2.675.100,00 lei (echivalentul a 600.000 EURO).

​✅ Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.292,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO).

​✅ Suma disponibilă în cadrul prezentului apel al Masurii 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei este de 3.962.988,73 lei, echivalentul a 888.861,44 euro.

​✅ Cursul de schimb INFOREURO este de 4.4585 LEI/EURO, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 7/01.03.2018.

✅ În cadrul acestui apel, nu sunt eligibile proiectele care se supun schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aprobata prin Ordinului MADR nr. 208/13.03.2018.