AU OTRĂVIT DELTA, OFICIAL: CONSILIUL JUDEŢEAN, VICTORIE ÎN INSTANŢĂ ÎMPOTRIVA CONCESIONARILOR DE LA DELTA-ROM!

Tribunalul Tulcea a decis rezilierea contractului de concesiune nr.166/1.04.1999 încheiat între Consiliul Judeţean Tulcea şi S.C.Delta – Rom Agriculture SRL Tulcea. Este vorba de o suprafaţă de teren de 1187 de hectare situată în amenajarea agricolă Pardina, unul dintre cele patru contracte ale firmei Delta-Rom.
Soluţia pe scurt: Admite acţiunea. Constată rezilierea de plin drept a contractului de concesiune nr.166/1.04.1999 încheiat între Consiliul Judeţean Tulcea şi S.C.Delta – Rom Agriculture SRL Tulcea. Obligă pârâta concesionară la predarea către concedent a bunurilor care au constituit obiectul concesionării. Cu recurs în termen de 15 de zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Tulcea. Pronunţată în şedinţa publică din data de 29 noiembrie 2017.
Document: Hotărâre 2092/2017 29.11.2017
Acţiunea fusese introdusă de reclamantul UAT Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea împotriva pârâtului S.C.Delta – Rom Agriculture SRL Tulcea, cu sediul procesual ales la S.C.P.TONUCCI & PARTNERS şi SCA BORISOV, CIULEI, IORDACHE, MOROZOV.
Dosarul a fost câștigat pe fond de Consiliul Județean Tulcea, care a solicitate rezilierea contractului cu nr. 166/1999 cu Delta- Rom, invocând utilizarea de substanțe neomologate de către pârât în desfășurarea activității. Mai exact, este vorba despre încălcare clauzelor contractuale, care impuneau pârâtului să respecte normele de protecție ecologică pentru Delta Dunării.

 La data de 29 noiembrie 2017, Tribunalul Tulcea constată rezilierea de plin drept a contractului de concesiune nr.166/1.04.1999 încheiat între Consiliul Județean Tulcea şi S.C. Delta – Rom Agriculture SRL Tulcea. Obligă pârâta concesionară la predarea către concedent a bunurilor care au constituit obiectul concesionării.

 Instanța a respins toate excepțiile invocate de pârât și a admis (pe fond) acțiunea Consiliului Județean  Tulcea. Decizia poate fi atacată curecurs în termen de 15 de zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Tulcea“spun reprezentanţii Consiliului Judeţean Tulcea, care continua acţiunile legate terenurile pe care le deţine şi prin alte acţiuni în instanţă.