AUTOBUZE ÎMPRUMUTATE DEGEABA: GUVERNUL NU A ADOPTAT ORDONANȚA NECESARĂ!

foto arhiva

Mult așteptata Ordonanță de Guvern necesară pentru ca autobuzele „împrumutate “la să poată circula legal, Tulcea nu a intrat azi pe ordinea de zi a sedinței de Guvern, din motive birocratice.
„Am fost informat ca nu a intrat pe ordinea de zi deoarece lipsea un aviz de la un for consultativ, așa că probabil va intra în ședința viitoare, pana atunci, așteptam, lumea așteaptă în stațiile de autobuz, asta e birocrația “ne-a declarat primarul Constantin Hogea.
Descrierea situaţiei actuale
Potrivit Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia asigurării continuităţii serviciilor publice.
Totodată, la art. 4, alin. (1), litera d) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, serviciul de transport public local de persoane se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în judeţul sau localitatea respectivă.
Prevederile actuale nu au avut în vedere și situația în care după atribuirea gestiunii serviciului de transport public local în modalităţile prevăzute la art. 21 din Legea nr.92/2007, poate interveni o situație excepțională, determinată de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a operatorului de transport rutier sau transportatorul autorizat.
Având în vedere acest aspect, se impune introducerea unor reglementări juridice, care să răspundă în cazul unor situaţii de forţă majoră nedorite.
Situaţia practică, neacoperită de reglementări juridice a apărut în urma incendiului devastator produs vineri, 12 ianuarie 2018, în parcul auto al Societăţii Transport Public S.A.
Menţionăm că la nivelul municipiului Tulcea, serviciul de transport public local este asigurat de operatorul delegat Societatea Transport Public S.A. al cărui acţionar majoritar este Consiliul Local Tulcea.
Astfel, prin adresa nr.932/01.2018 formulată de Primăria Municipiului Tulcea, potrivit căreia este necesară „acordarea în regim de urgență a unei derogări, în baza căreia parcul auto ce deservește operatorul de transport public local în municipiul Tulcea”, întrucât serviciul de transport public local de persoane se efectuează prin curse regulate cu 24 de autobuze, din care, în incendiul din data de 12 ianuarie 2018, 13 au ars integral.

Schimbări preconizate
Întrucât cadrul legal general condiţionează ca operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat de proprietatea/leasingul asupra mijloacelor de transport în comun, se impune introducerea unor reglementări juridice, care să răspundă în cazul unor situaţii de forţă majoră nedorite.
Măsurile stabilite în cazul apariției unor situații excepționale, determinată de evenimente imprevizibile, nu vor putea depăși o perioadă de doi ani. Aceste reglementări sunt necesare deoarece, Consiliile locale, consiliile judeţene, precum şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora.
Întreruperea efectuării serviciului de transport public local de persoane ar afecta siguranța și calitatea vieții populației din următoarele motive:
– Imposibilitatea deplasării salariaților la locurile de muncă, putând avea drept consecință încetarea raporturilor de muncă; în egală măsură ar fi afectată și activitatea instituțiilor și operatorilor economici unde aceștia își desfășoară activitatea.
– Imposibilitatea deplasării elevilor și studenților la instituțiile de învățământ;
– Proliferarea activităţilor ilicite de transport rutier de persoane, fapt care ar afecta în mare măsură atât transportul local, aceste practici ilicite determinând efecte negative majore asupra activității economice a întreprinderilor autorizate, asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplății taxelor și impozitelor aferente activităților de transport rutier de persoane neautorizate, cât și asupra siguranței circulației rutiere;
– În lipsa unei reglementări care să asigure continuitatea transportului local de persoane prin curse regulate, într-o perioadă relativ scurtă de timp transportul ilicit de persoane pe traseele neacoperite ar deveni o alternativă la actualul serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate.

Prin această măsură se asigură următoarele:
continuitatea efectuării serviciilor regulate de transport de persoane în condiţii de legalitate;
respectarea caracterului permanent şi a regimului de funcţionare continuu a serviciilor regulate de transport de persoane;
evitarea practicilor ilicite în activităţile de transport persoane şi asigurarea cadrului legal de efectuare a serviciilor regulate de transport de persoane;
– Evitarea impactului negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport de persoane, ce sunt desfăşurate în afara/lipsa cadrului legal în vigoare.