Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Bani pentru drumurile județene din Tulcea Bani pentru drumurile județene din Tulcea
Vineri, în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea, consilierii județeni vor vota proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată... Bani pentru drumurile județene din Tulcea

Vineri, în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea, consilierii județeni vor vota proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene și comunale, rectificată pe anul 2022.
Conform raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate pentru finanţarea cheltuielilor pentru drumuri judeţene şi comunale conform anexei nr. 5 din O.U.G. nr. 19/ 2022 cu privire la rectificare bugetului de stat 2022, alocate județului Tulcea se ridică la 2.234.000 lei, iar acești bani urmează să fie repartizați bugetului propriu al Judeţului Tulcea.
La data actuală, Județul Tulcea are în implementare șase proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile cu vizează reabilitarea și modernizare infrastructurii drumurilor județene, respectiv:
– Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna;
– Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Enisala – Babadag – Slava Rusă;
– Modernizare infrastructura de transport regional pe tronsoanele Niculițel și Turda- Sarichioi;
– Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus;
– Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul Traian – Peceneaga – Ostrov- Daeni – Făgărașu Nou;
– Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Sarighiolul de Deal – Rahman.
Valoarea totală a acestor contracte de finanțare este de 360.180.000 lei, iar Consiliul Județean Tulcea trebuie să asigure 9.000.000 lei, reprezentând contribuția proprie și cheltuieli neeligibile.
Totodată, sunt necesare sume pentru întreținerea și reparațiile curente ale drumurilor județene, inclusiv activitatea de iarnă, în vederea asigurării unui nivel minim de viabilitate pentru circulația autoturismelor, precum și pentru realizarea sau actualizarea documentațiilor tehnice necesare scrierii de cereri de finanțare pentru modernizarea drumurilor județene pentru perioada de finanțare 2021- 2027.