Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Bilanț la Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea Bilanț la Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea
Astăzi, 18 ianuarie 2023, la sediul Inspectoratului, a avut loc Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea în anul 2022. Inspectorul șef, colonel Bordei... Bilanț la Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea

Astăzi, 18 ianuarie 2023, la sediul Inspectoratului, a avut loc Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea în anul 2022.

Inspectorul șef, colonel Bordei Ion, a prezentat misiunile și rezultatele obținute în perioada analizată, precizând că activitatea Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea a urmărit și în anul 2022, ca și în anii precedenți, îndeplinirea obiectivelor stabilite prin principalele documente programatice, creșterea gradului de încredere al cetățenilor în instituție și în capacitatea de răspuns la solicitările acestora, consolidarea imaginii pozitive a instituției, dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare interinstituțională.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea a executat în anul 2022, un număr total de 161 de misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv total de 2153 de jandarmi, în creștere procentuală cu aproximativ 230% față de anul precedent, trend generat de specificul anului 2022, determinat în principal de necesitatea asigurării ordinii publice în PTF Isaccea pentru gestionarea fluxului de refugiați originari din Ucraina, dar și de multiplicarea numărului de evenimente cu specific cultural artistic, pe fondul încetării stării de alertă determinată de pandemia de COVID-19 și eliminarea unor restricții de natură epidemiologică.
Au fost executate 2013 de misiuni de menţinere a ordinii şi siguranţei publice materializate în 3567 patrule de ordine publică cu întrebuinţarea a 6661 de jandarmi, participările la aceste activități înregistrând o descreștere de 31,8% față de anul precedent pe fondul multiplicării adunărilor publice.
În conformitate cu sarcinile şi măsurile stabilite în comun cu IPJ Tulcea, efectivele unităţii au constituit în perioada evaluată, 1036 patrule de jandarmi în mediul urban, 15 patrule de jandarmi în mediul rural, 1968 patrule mixte în mediul urban, 333 patrule mixte în mediul rural şi 210 patrule de jandarmi în zona unităţilor de învăţământ pentru prevenirea producerii unor situaţii de risc la adresa siguranţei elevilor şi cadrelor didactice.
În perioada evaluată, Inspectoratul de Jandarmi Județean Tulcea a sesizat organele de urmărire penală cu un număr de 97 fapte penale pe numele a 120 de suspecți, constituindu-se un număr de 89 dosare privind diverse fapte constatate pe timpul misiunilor specifice, în scădere cu 27% față de anul 2021, când au fost sesizate 133 fapte penale. Pe timpul activităților comune cu alte instituții, agenții constatatori ai unității au întocmit documentele de constatare specifice, sesizând un număr de 275 de fapte penale pe numele a 308 de suspecți, în scădere cu 31% față de anul precedent.

Agenții constatatori ai unității au constatat 1335 contravenții, aplicând tot atâtea sancțiuni contravenționale, în scădere procentuală cu 53,2% față de anul 2021, când au fost aplicate 2856 sancțiuni contravenționale. Din totalul sancțiunilor aplicate, un număr de 148 sunt avertismente reprezentând 11%, iar 1187 sunt amenzi, reprezentând 89%, valoarea totală a acestora fiind de 667.750 lei. Din totalul amenzilor aplicate, 141 amenzi au fost achitate în valoare de 22.475 lei.
În ceea ce privește executarea mandatelor de aducere, în perioada evaluată Inspectoratul de Jandarmi Județean Tulcea a înregistrat un număr de 818 mandate de aducere, în scădere procentuală cu 3,5% față de anul 2021.
Pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, în perioada evaluată au fost pregătite și executate 13 acţiuni punctuale și echipe operative cu întrebuințarea a 32 jandarmi, fiind vizate domeniile piscicol, silvic și ordine publică.
Pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale și întărirea comportamentului antivictimizare a grupurilor țintă, s-au executat 46 activități de intervenție preventivă, în creștere față de anul 2021, când au fost desfășurate 16 activități. Din totalul activităților de intervenție preventivă, 20 de activități au vizat implementarea programelor de prevenire în instituțiile de învățământ preuniversitar din județul Tulcea, iar un număr de 26 activități s-au derulat cu ocazia unor adunări publice prilejuite de desfășurarea unor manifestări cultural-artistice.
În anul 2022, au fost planificate şi executate 6 acţiuni speciale în cooperare, la solicitarea organelor judiciare şi a altor instituţii abilitate, cu participarea unui număr de 40 jandarmi din cadrul structurii de acţiuni speciale şi antiteroriste.
Acestea reprezintă câteva dintre datele pe care domnul colonel Bordei Ion, inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea, le-a prezentat astăzi, în cadrul activităţii de evaluare a inspectoratului pe anul 2022.

În anul 2023, unitatea și-a propus continuarea eforturilor instituționale pentru gestionarea eficientă a provocărilor generate de principalele repere ale situației operative și asigurarea unui climat organizaţional optim, orientat spre obţinerea de rezultate care să statueze rolul de garant al securităţii sociale şi ordinii şi siguranţei publice pe care Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea şi l-a asumat împreună cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în acest domeniu.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL