Bilanţul activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea în anul 2015

JActivitatea s-a desfăşurat joi, 28 ianuarie a.c., începând cu ora 15.00, la sala „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea, în prezenţa domnului colonel dr. ing. Ion PELIGRAD, Adjunct al Inspectorului General al Jandarmeriei Române, Prefectul Judeţului Tulcea, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Primarul Municipiului Tulcea, reprezentanţii instituţiilor publice şi ai Ministerului Afacerilor Interne din judeţul Tulcea cu care unitatea colaborează/cooperează pentru îndeplinirea misiunilor.
Inspectorul şef, colonel Ion BORDEI, a prezentat sinteza evaluării, pe toate domeniile de activitate din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea, rezultatele obţinute în decursul anului 2015 şi direcţiile de acţiune pentru anul 2016.
În anul 2015 au fost executate un număr de 1844 misiuni de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, 36 misiuni de intervenţie, misiunile au fost întemeiate pe dreptul cetăţenilor de a sesiza agenţiile specializate de intervenţie prin S.N.U.A.U.112 şi au avut ca scop soluţionarea unor incidente semnalate în spaţiul public, 38 misiuni la solicitarea organelor judiciare (D.I.I.C.O.T., D.N.A. şi D.G.A.). Acţiunile au vizat sprijinul organelor de urmărire penală pentru efectuarea de acte procedurale şi destructurarea unor reţele infracţionale.
Pe timpul executării misiunilor specifice încredinţate inspectoratului, efectivele subunităţilor operative au sesizat organele de urmărire penală întocmind acte de constatare conform art. 61 Cod procedură penală pentru un număr de 68 fapte penale, pe numele a 85 de suspecţi, constituindu-se un număr de 62 dosare, iar pe timpul executării acţiunilor în cooperare/colaborare, efectivele subunităţilor de ordine publică au constatat un număr de 63 de fapte penale pe numele a 69 de suspecţi.
În acest context, efectivele structurilor operative şi-au direcţionat eforturile pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale specifice zonei de responsabilitate a inspectoratului, în principal pe segmentul misiunilor de ordine publică şi în domeniile silviculturii şi pisciculturii, la nivelul inspectoratului înregistrându-se un număr de 1498 sancţiuni contravenţionale. Din totalul sancţiunilor aplicate, un număr de 256 sunt avertismente, iar 1242 sunt amenzi, valoarea totală atingând cuantumul de 399.575 lei.
Pe linia Protecţiei instituţionale, supravegherea şi ordinea publică în zona obiectivelor din competenţă, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea a asigurat paza şi protecţia la un număr de 17 obiective (14 pentru activitatea statului, 2 obiective aparţinând M.A.I şi un obiectiv aparţinând Jandarmeriei Române).
În perioada analizată au fost planificate şi executate 672 de misiuni de pază şi protecţie instituţională asigurare a pazei şi protecţiei transporturilor de produse cu caracter special, asigurare a pazei şi protecţiei transporturilor de bunuri şi valori, monitorizare a transporturilor de produse cu caracter special, de bunuri şi valori, asigurare a protecţiei transporturilor de corespondenţă clasificată).
Pentru îmbunătăţirea logisticii unităţii, în anul 2015 au fost repartizate de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, 6 autovehicule noi, 2 autovehicule aflate în uz şi redistribuite, precum şi un mijloc de tractare ambarcaţiuni.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE