BOBOCEA,FOST CONSILIER LIBERAL DE BABADAG, TRIMIS ÎN JUDECATĂ PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ ŞI FALSURI

Fost consilier local din partea P.N.L.Babadag, Marius Bobocea riscă o pedeapsă de aproximativ cinci ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi falsuri în înscrisuri.În acest dosar este implicată şi soţia acestuia, Otilia Bobocea, secretarul Primăriei Babadag, persoana declarată în conflict de interese de către Agenţia Naţională de Integritate!

Prin Rezoluția confirmată de către procuror s-a dispus începerea urmăririi penale față de învinuitul Bobocea Marius pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 9 alin. 1 lit. C din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal, constând în aceea că:

Bobocea Marius, în calitate de administrator al SC Continental Guard Security CGS SRL Babadag, județul Tulcea, după data de 09.07.2010, a înregistrat în evidența contabilă a societății, în luna decembrie 2010, operațiuni fictive de achiziții de mărfuri de la SC Forever Blue Sky SRL București, în baza facturii fiscale seria FCBLU nr. 0988401/12.12.2010 și a chitanței cu același număr, ambele în valoare de 49.848 lei, respectiv SC Larcas Line SRL București, în baza facturii fiscale și a chitanței având seria LAR nr. 0966687/24.12.2010, în valoare de 79.831,20 lei, deși societățile comerciale mai sus menționate au fost declarate contribuabili inactivi în data de 11.06.2009, conform Ordinului Președintelui ANAF nr. 1167/29.05.2009, la 01.07.2009 fiindu-le anulată înregistrarea în scopuri de TVA, iar prin deducerea eronată a acestor cheltuieli a diminuat obligațiile fiscale ale agentului economic către bugetul de stat cu suma totală de 45.455 lei, din care 20.356 lei – impozit pe profit și 25.099 lei – TVA.

PROCURORII AU GĂSITE MAI MULTE ILEGALITĂŢI ÎN FIRMA LUI BOBOCEA, ÎN CARE ERA IMPLICATĂ ŞI SECRETARA PRIMĂRIEI BABADAG

 La data de 8.08.2014, prin ordonanța nr. 563/P/2011 s-a dispus de către procuror extinderea urmăririi penale și schimbarea încadrării juridice din infracțiunea reținută în sarcina lui Bobocea Marius, respectiv de evaziune fiscală cu 2 acte materiale, în aceeași infracțiune de evaziune fiscală, dar cu 5 acte materiale, în sensul că s-au extins cercetările față de acesta și pentru semestrul I/2010, perioadă care anterior fusese reținută în sarcina lui Dragu Gheorghe. Extinderea urmăririi penale pentru încă 3 acte materiale în relația cu SC Balkan Group SRL Ploiești s-a justificat deoarece din actele de urmărire penală a rezultat că, deși administrator cu puteri restrânse era Dragu Gheorghe, în fapt, de administrarea societății ocupându-se asociatul Bobocea Marius.

De asemenea, în raport de folosirea a 5 facturi fiscale fictive, s-a extins urmărirea penală față de Bobocea Marius pentru infracțiunea prevăzută de art. 291, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1969.

Prin ordonanța nr. 563/P/2011 din data de 11.08.2014 față de Bobocea Marius a fost pusă în mișcare acțiunea penală sub aspectul comiterii infracțiunii prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1969 și infracțiunii prevăzute de art. 291 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. 1969, toate în concurs, fiecare infracțiune având 5 acte materiale.

Fiind audiată, martora Burcinschi Ecaterina a declarat că a întocmit evidența contabilă a SC Continental Guard Security CGS SRL în perioada aprilie 2008 – decembrie 2011, în baza unui contract de prestări servicii semnat cu Bobocea Andrei și ulterior, din luna decembrie 2010, în baza Contractului individual de muncă nr. 216205 din 20.12.2010, încheiat cu administratorul Bobocea Marius. Sus-numita a precizat că toate documentele primare emise de SC Continental Guard Security CGS SRL în perioada aprilie 2008 – decembrie 2011 i/au fost înmânate de către Bobocea Andrei și Bobocea Marius sau soția acestuia, Bobocea Otilia-Florentina, dar au fost și situații în care a primit documente contabile primare și prin intermediul unor salariați ai societății trimiși de către inculpatul Bobocea Marius (de cele mai multe ori documentele fiindu-i aduse de numitul Ursache Iliuță-Adrian, care îi este vecin).

SECRETARA BOBOCEA ÎMPĂRŢEA BANII

Cu privire la declarațiile fiscale aparținând SC Continental Guard Security CGS SRL din perioada 2008-2011, numită Burcinschi Ecaterina a menționat că le-a întocmit pe toate acestea, înmânându-i-le ulterior numitei Bobocea Otilia-Florentina, pentru a fi semnate de administratorul societății și depuse la AFP Babadag. După ce declarațiile erau înregistrate la organul fiscal teritorial, acestea îi erau aduse fie de inculpatul Bobocea Marius, fie de numită Bobocea Otilia-Florentina în vederea îndosarierii lor,

Burcinschi Ecaterina a mai specificat că în tot intervalul 2008-2011 nu a deținut niciodată ștampila societății, aceasta aflându-se la familia Bobocea Marius și Bobocea Otilia-Florentina, sediul social al SC Continental Guard Security CGS SRL fiind declarat la adresa de domiciliu a sus-numiților.

În ceea ce privește salariul lunar, numitul Ursache Iliuță-Adrian a arătat că îl primea de la Bobocea Otilia-Florentina, fie personal, fie prin intermediul colegilor din dispecerat, care ridicau banii de la sus-numita în numele său.

Urmare solicitării IPJ Tulcea – S.I.F. nr. 121672 din 04.02.2013, 37.08.2012 și 13.12.2012, prin adresele nr. 4428 din 07.01.2013, 27.02.2013 și 2753/18.10.2012, Raiffeisen Bank SA a transmis următoarele:

– Fișă specimene semnături pentru persoanele juridice din 07.11.2008 din care rezultă că persoanele autorizate să efectueze tranzacții bancare în numele SC Continental Guard Security CGS SRL sunt Bobocea Otilia-Florentina și Bobocea Marius.

– Cerere deschidere cont curent pentru persoane juridice prin care SC Continental Guard Security CGS SRL, reprezentată legal de Bobocea Andrei, a solicitat prin Bobocea Otilia-Florentina și Bobocea Marius deschiderea contului curent la Raiffeisen Bank SĂ, semnăturile sus-numiților fiind și cele autorizate ale titularului contului.

SECHESTRU PE BUNURILE LUI BOBOCEA!

Având în vedere că prejudiciul cauzei bugetului de stat prin înregistrarea cheltuielilor fictive, rezultă din sesizarea DGFP Tulcea și din raportul de inspecție fiscală atașat sesizării, acesta fiind în cuantum total de 69.406,20 lei, așa cum rezultă și din anexele la raportul de inspecție fiscală, nu se impunea efectuarea unei expertize pentru stabilirea prejudiciului și de asemenea nu se impunea efectuarea unei expertize contabile, în condițiile în care nu există obiective și în primul rând datorită faptului că inculpatul Bobocea Marius a refuzat în permanență să pună la dispoziția organelor de urmărire penală actele contabile ale firmei sale, expertiza neputând fi efectuată în lipsa acestora. Pentru aceste considerente, cererea de efectuare a unei expertize contabile se va respinge ca nejustificată și imposibil de efectuat în lipsa documentelor contabile.

Vinovăția inculpatului Bobocea Marius rezultă din: sesizarea DGFP Tulcea raportul de inspecție fiscală nr. F-TL 203/21.07.2011 a DGFP Tulcea – activitatea de inspecție fiscală, cele 5 facturi fiscale fictive, declarațiile informative 304 și deconturile de TVA depuse pe anul 2010, declarațiile martorilor Burcinschi Ecaterina, Ursache Iliuță-Adrian, declarațiile suspectului Dragu Gheorghe, acte contabile și corespondența cu diverse instituții, toate coroborate parțial cu declarațiile inculpatului Bobocea Marius.

Bobocea a încercat să scape de instanta însă la data de 15 octombrie Tribunalul Tulcea a decis să respingă cererile formulate de acesta ca neîntemeiate:

„Soluţia pe scurt: Respinge cererile formulate de inculpatul Bobocea Marius ca neîntemeiate. În baza art.346 alin.1 cod pr. penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 536/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea privind pe inculpatul Bobocea Marius, trimis în judecată în stare de libertate, pentru inf. de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art.41 alin.2 cod penal din 1969 şi de art.291 cu aplicare art.41 alin.2 cod penal din 1969, constată, de asemenea, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei “.