Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Case de tip familial pentru copiii din sistemul de protecție socială Case de tip familial pentru copiii din sistemul de protecție socială
Vineri, consilierii județeni votează, în cadrul ședinței ordinare a Legislativului județean, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru... Case de tip familial pentru copiii din sistemul de protecție socială

Vineri, consilierii județeni votează, în cadrul ședinței ordinare a Legislativului județean, proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire două case de tip familial (cu o capacitate de 12 beneficiari fiecare), amenajări exterioare, împrejmuire proprietate, racorduri şi branşamente la utilităţi”.

Investiţia are caracter prioritar şi de urgenţă pe baza următoarelor considerente: necesitatea acordării de şanse egale copiilor aflaţi în sistemul de protecţie specială; necesitatea asigurării conţinutului de servicii şi a calităţii acestora în cadrul îngrijirilor de tip rezidenţial pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială; crearea unui proiect adaptat exigenţelor standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.

Principalele servicii pe care Casa de tip familial le va oferi beneficiarilor sunt servicii diversificate, stabilite şi acordate planificat, în funcţie de particularităţile şi nevoile individuale şi în concordanţă cu evoluţia şi dezvoltarea personală a fiecărui copil.

Acestea sunt: asigurare îngrijire şi cazare, activităţi de asistenţă şi consiliere (socială, psihologică etc.); asistenţă socio-medicală a copiilor luând în considerare probabilitatea ridicată de îmbolnăvire a acestora; activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber; asigurare şi servire hrană.

Prin construirea caselor de tip familial (conform standardelor), se va crea un spaţiu adecvat petrecerii timpului şi desfăşurării activităţilor educaţionale pentru copiii cu dezabilităţi.