Ce proiecte de hotărâri sunt pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Tulcea

cjŞedinţa din această lună va avea loc pe data de 31 iulie

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Județului Tulcea, pe anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2017;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2017;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2017;
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea;
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale, Administrație” din instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Tulcea;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Tulcea, pe anul 2017, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în județul Tulcea;
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții „Modernizare pod pe DJ 222 H, intersecție DN 22 D -Turcoaia, km.2+445”;
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții „Modernizare podeț pe DJ 222 L, intersecție DN 22 D – Carcaliu, km.1+732;
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții „Modernizare podeț pe DJ 222 F, limita județ Constanța-Dăeni-Ostrov-Peceneaga-Traian, km.39+964”;
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând cofinanțarea din partea bugetului propriu al Județului Tulcea pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus-Sarighiol de Deal-Limita județ Constanța, km.81+921-km 94+518”;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Valorificarea patrimoniului etnografic nord – dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de etnografie și artă populară Tulcea”;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Promovarea valorilor culturale prin restaurarea și conservarea punctului muzeal<<Casa Panaghia >> Babadag”.