Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie „Sibell”, un proiect cu fonduri europene pentru tulceni

zibiCentrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie „Sibell”, un proiect cu fonduri europene finanţat prin mecanismul financiar SEE 2009-2014 în cadrul Programului RO11 „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată” a fost selectat pentru finanțare și se află în stadiul de semnare a contractului de finanțare. Suma solicitată prin cererea de finanțare este de 354.739 Euro.
“Imobilul în care se va organiza şi funcţiona centrul a fost dat în administrarea D.A.P.S. prin hotărâre a Consiliului Local. Imobilul este P+1, are o suprafaţă de 326 mp pe fiecare etaj şi teren de 800 mp. După realizarea activităţilor de renovare şi dotare cu echipamente şi mobilier centrul va fi funcţional la nivelul standardelor europene și în urma implementării proiectului, centrul nou înfiinţat va reprezenta un model de bună practică în îngrijirea şi educaţia incluzivă a copiilor” spune Stefana Zibileanu, directorul Directiei de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea.

Obiectivul principal al centrului este de a asigura servicii integrate de îngrijire şi supraveghere copiilor din municipiul Tulcea în vârstă de până la 3 ani şi implementarea programelor de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor şi potenţialului de dezvoltare al acestora.

Beneficiarii direcţi si indirecţi ai proiectului

Grupul ţintă este alcătuit din 70 de copii cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, din municipiul Tulcea, din care 20 copii sunt de etnie romă.
Prin acordarea de servicii integrate – sociale, educaţionale, medicale şi de supraveghere specializată se armonizează viaţă personală cu cea profesională. Părinţii pot desfăşura activităţi profesionale, iar copilului i se asigură un mediu sigur pentru a se dezvolta, astfel încât beneficiile se reflectă atât asupra copilului cât şi asupra familiei.
Beneficiarul indirect al acestui nou serviciu înfiinţat este reprezentat de întreaga comunitate locală, respectiv membrii colectivităţii locale, instituţiile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii şi servicii publice ori private de interes local, societăţi comerciale.

Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie “Sibell” îşi propune să fie un serviciu pentru toţi copiii cu vârste de până la 3 ani, indiferent de nivelul socio-economic al familiei, apartenenţa la o etnie, religie, nivel de dezvoltare şi are ca scop satisfacerea necesităţilor în ceea ce priveşte îngrijirea şi educarea copiilor.