Comunicat de presa

29 aprilie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

 Decolmatarea canalelor secundare pentru refacerea căilor  de acces în comunitățile zonei FLAG cu grad mare de izolare și acces dificil la servicii, patrimoniu natural și cultural

Proiect finanțat din Fondul European pentru Pescuit

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării anunță începerea proiectului « Decolmatarea canalelor secundare pentru refacerea căilor  de acces în comunitățile zonei FLAG cu grad mare de izolare și acces dificil la servicii, patrimoniu natural și cultural»finanțat prin Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013 (Măsura 2: Exploatarea potențialului endogen al zonei prin consolidarea competitivității zonelor pescărești și prin crearea unor locuri de muncă suplimentare, în afara sectorului pescuitului, Acţiunea 1:Investiții destinate consolidării competitivității zonelor pescărești, Indicator 4:Rezolvarea totală sau parțială a unor probleme de infrastructură (canalizare, alimentăți cu apă, drumuri și canale secundare de acces, etc.) în comunitățile zonei FLAG (în special în zonele cu grad mare de izolare, acces dificil la servicii, patrimoniu natural și cultural).

Proiectul se va implementa în perioada martie – septembrie 2015.

Valoarea totală a proiectului este de 9.880.956,89 lei.

Obiectivul principal al proiectuluiîl constituieconsolidarea competitivității zonelor pescărești și crearea unor locuri de muncă în afara sectorului pescuitului din Delta Dunării.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt refacerea căilor de acces în comunitățile zonei FLAG Delta Dunării cu grad mare de izolare și acces dificil la servicii, patrimoniu natural și cultural prin lucrări de decolmatare canale, precum și crearea de locuri de muncă.

Cele mai importanteactivităţi ale proiectului sunt reprezentate de: elaborarea proiectului de execuţie Decolmatarea canalelor secundare pentru refacerea căilor  de acces în comunitățile zonei FLAG cu grad mare de izolare și acces dificil la servicii, patrimoniu natural și cultural; executarea lucrărilor de construcţii-montaj pentrudecolmatarea a 15000 de canale din zonele FLAG Delta Dunării; auditul financiar independent al proiectului; informare şi publicitate privind proiectul şi rezultatele acestuia precum și asistența financiară nerambursabilă; managementul proiectului.

În vederea menținerii proceselor ecologice esențiale și a sistemelor de suport ale vieții, conservarea diversității biologice și asigurarea utilizării durabile a speciilor și ecosistemelor naturale și antropice, prin prezentul proiect se propune facilitarea accesului populației la resursele naturale din zonă (pescărești, vegetale, ecoturistice); încetinirea procesului de colmatare a lacurilor prin crearea de capcane de aluviunji în urma reprofilării secțiunii unor canale existente, în sensul adâncirii lor; îmbunătățirea circulațioei apei în Complexul Gorgova-Uzlina, precum și a connectivității unor canale, gârle și lacuri la rețeaua de canale principale, în condiții de niveluri scăzute ale apelor Dunării, în scopul îmbunătățirii regimului de scurgere și asigurarea unui grad ridicat de împrospătare a apei.

Date de contact:

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Str. Portului, nr. 34A, Tulcea

Tel/Fax: 0240 518945/ 0240 518975

e-mail: arbdd@ddbra.ro  

Manager de proiect: Nicolae BAHACIU