Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Comunicat FLAG Delta:Se mai pot depune cereri de finanțare Comunicat FLAG Delta:Se mai pot depune cereri de finanțare
Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării – anuntă potențialii beneficiari că se mai pot depune cereri de finanțare, în cadrul Strategiei... Comunicat FLAG Delta:Se mai pot depune cereri de finanțare

Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării – anuntă potențialii beneficiari că se mai pot depune cereri de finanțare, în cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, astfel:
-Măsura 1- Diversificarea activității de pescuit și crearea de locuri de muncă în zonă FLAG Delta Dunării
Se mai pot depune proiecte până la data de 20.06.2018
Valoarea totală a cererilor de finanțare depuse până la data de 8.06.2018 este de 314 722.24 lei
-Măsura 2- Valorificarea patrimoniului natural și măsuri de protejare a mediului în zonă FLAG Delta Dunării
Se mai pot depune proiecte până la data de 22.06.2018
Valoarea totală a cererilor de finanțare depuse până la data de 8.06.2018 este de 7 264 970.95 lei
-Măsura 3 – Guvernanță locală, Inovare, Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului istoric și cultural al zonei.

Se mai pot depune proiecte până la data de 22.06.2018
Valoarea totală a cererilor de finanțare depuse până la data de 8.06.2018 este de 912 376.20 lei
Tipul apelului este competitiv cu termen limită de depunere.
Valoarea totală a Strategiei de Dezvoltare Locală este 51.575.922,63 lei.
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 2.675.100,00 lei (echivalentul a 600.000 EURO).
Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil acordată în cadrul unui proiect care se încadrează în regulile ajutorului de minimis, va fi de 891.700,00 lei (echivalentul a 200.000 de EURO) și de 445.850,00 lei (echivalentul a 100.000,00 de euro) în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost) pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs).
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.292,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO).
Solicitantul de finanțare trebuie să indeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii.
Ghidul Solicitantului și Procedurile Operaționale ale FLAG Delta Dunării sunt afișate pe site-ul www.flagdelta.ro și sunt disponibile la cerere la sediul FLAG Delta Dunării: municipiul Tulcea, strada Dumitru Ivanov, nr. 6, bloc IBEROM, etaj 2; contact: telefon fix: 0340401630, telefon mobil: 0756144580, mail: flag.delta@yahoo.com.