Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

COMUNITATEA DIN DELTĂ SEMNALEAZĂ OFICIAL DERAPAJUL A.R.B.D.D.: „OPRELIȘTI NĂSTRUȘNICE ÎN FUNCȚIE DE VREMELNICII GUVERNATORI!“ COMUNITATEA DIN DELTĂ SEMNALEAZĂ OFICIAL DERAPAJUL A.R.B.D.D.: „OPRELIȘTI NĂSTRUȘNICE ÎN FUNCȚIE DE VREMELNICII GUVERNATORI!“
Primarul comunei Sfântu Gheorghe, Valentin Sidorencu, ajuns la capătul răbdării, a trimis un memoriu oficial către Ministrul mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu și spre știința, guvernatorului... COMUNITATEA DIN DELTĂ SEMNALEAZĂ OFICIAL DERAPAJUL A.R.B.D.D.: „OPRELIȘTI NĂSTRUȘNICE ÎN FUNCȚIE DE VREMELNICII GUVERNATORI!“

Primarul comunei Sfântu Gheorghe, Valentin Sidorencu, ajuns la capătul răbdării, a trimis un memoriu oficial către Ministrul mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu și spre știința, guvernatorului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Malin Matei Muşetescu.
Memoriul este referitor la îngrădirea accesului pe plaja Marii Negre aflată pe teritoriul administrativ al Comunei Sfântu Gheorghe Jud. Tulcea şi Administrată de Rezervaţia Biosferei Delta Dunării prin Guvernator şi aparatul de specialitate.
„Prin prezenta remitem dorinţa comunităţii de a administra în parteneriat obiectivul de interes naţional, local şi nu numai, denumit în continuare Plajă Sălbatică Sfântu Gheorghe, şi că nu suntem de acord cu instalarea de panouri
care să interzică accesul populaţiei pe plajă.
Tehnic vorbind plaja marina are corespondent in Legea costiera nr.280/2003, L107/1996, L 310/2004 şi L 82/1993, scopul acestor Legi HG 546/2004 a fost să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale să gestioneze eficient habitatele, biotopurile, biogenezele şi nu în ultimul rând să reglementeze lăţimi ale zonei de coastă.
Conservarea acestui ţărm este vitala comunităţii noastre, intelegem valorile patrimoniale, dar nu putem fi de acord cu transformarea ei într-o fată morgana prin panouri de interzicere, în cel mai rău caz am putea instala panouri de informare (gen În zona dunelor se pot identifica specii etc) care pot fi prietenoase şi cu localnicii şi cu turiştii care vizitează plajă.
Descoperim pe zi ce trece cate o nelinişte a ARBDD legata de viteza bărcilor,numărul de pescari autorizaţi şi nu în ultimul rând plajă care ştiinţific şi popular vorbind nu putem înţelege de ce doriţi să o ştirbiţi de accesul şi de privirile oamenilor, existând de-a lungul timpului încercările de taxare acces plajă, permis acces şi nu numai.
Salvarea zonei de plajă a fost şi este un atribut al curenţilor marini care pot eroda sau depune nisipul, cu această ocazie noi putem fi spectatori, având datoria colectării deşeurilor reciclabile şi bucuria de a o avea. Nu cred că era necesar şi mai cred că nu este necesar delimitarea plajei prin panouri, pentru a salva plajă.
Am susţinut mereu dezvoltarea activităţilor economice in zona plajei prin igienizarea în recipienţi atât cât am putut, prin aducţiune reţea apă potabilă şi de canalizare aproape de limita dunelor şi prin interzicerea construcţiilor fixe.
Administrarea teritoriului RBDD va trebui regândita si reînfiinţata pe alte considerente juridice şi tehnice, din care să dispară lupta continuă între comunităţi și administrator.
Doamna Ministru, comunitatea locala Sfântu Gheorghe, începând cu anul 1991,a avut de suferit prin restricţiile impuse zonelor strict protejate, tampon şi cconomice, în anul 2006 interzicerea pescuitului la sturioni, interzicerea de mici ferme bovine, tot felul de oprelişti care de care mai năstruşnice în funcţie de personalitatea şi funcţia vremelnică de guvernator.
Vă rog Doamnă Ministru să consideraţi importanta poziţia comunităţii locale din Delta Dunării care de-a lungul timpului a semnalat derapaje în administrarea acestui teritoriu, dar răspunsurile primite au fost simple adrese fără efecte reale“.
Cu deosebită consideraţie,
PRIMAR
SIDORENCU VALENTIN