Concurs de studii istorice pe tema unirii Dobrogei cu România

Luni, 14 mai 2018, în contextul Anului Centenar al Marii Uniri, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, în colaborare cu Consiliul Județean Tulcea și Primăria Municipiului Tulcea, a lansat în mediul cultural românesc Concursul de studii istorice pe tema unirii Dobrogei cu România – 14 Noiembrie 1878, adresat specialiștilor în istorie. Scopul acestui concurs este introducerea în circuitul științific și al opiniei publice a unei cât mai ample, diverse și avizate prezentări privind evenimentul de la 14 Noiembrie 1878 și a semnificațiilor sale, precum și promovarea la nivel national și international a problematicii respective. Concursul se va desfășura conform unui regulament din care cităm:

Concursul se adresează istoricilor si oamenilor de cultura preocupati de istoria Dobrogei, indiferent de vârstă și instituția universitară sau de specialitate în care activează.

  1. Tema concursului de studii este următoarea: „14 NOIEMBRIE 1878 – 14 NOIEMBRIE 2018: 140 DE ANI DE LA UNIREA DOBROGEI CU ROMÂNIA. PREMISELE, CONTEXTUL ȘI CONSECINȚELE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE ALE UNIRII”.
  2. Dimensiunea studiului va fi de cel puțin 25 de pagini A4/corp 12 și de cel mult 30 de pagini A4/corp 12.
  3. Bibliografia nu este cuprinsă în acest număr de pagini, fiind anexată lor.
  4. Ilustrațiile eventuale pot fi în număr de cel mult 3 și nu vor fi incluse în limita celor 25-30 de pagini ale studiului, fiind anexate acestora; ele nu vor fi grevate de dreptul de proprietate. Ilustrațiile nu sunt obligatorii.
  5. Studiul va fi redactat în limba română, având câte un rezumat în limbile română și engleză, de dimensiunea a cel mult o pagină A4/corp 12 fiecare, precum și lista cuvintelor cheie.
  6. Data limită de transmitere on-line a variantei digitale și de expediere prin poștă a variantei printate este de 10 septembrie 2018. Lucrările expediate după această dată nu vor mai putea intra în concurs.
  7. Lucrările vor fi jurizate în perioada 11 septembrie 2018-30 septembrie 2018, de un juriu format din specialiști.
  8. Primele 6 (șase) lucrări, astfel clasificate în urma jurizării, vor fi premiate, premiile constând în bani, plătibili în moneda RON, după cum urmează:

Premiul de excelență – contravaloarea a 3500 Euro;

premiul I – contravaloarea a 2500 Euro;

premiul al II-lea – contravaloarea a 2000 Euro;

premiul al III-lea – contravaloarea a 1000 Euro;

– 2  (două) mențiuni – contravaloarea a 500 Euro fiecare. Sumele vor fi impozitate conform legii.

  1. De asemenea, primele 10 (zece) lucrări, astfel declarate în urma jurizării, vor face obiectul publicării într-un volum antologic, autorii urmând a primi un număr de 10 exemplare fiecare. De asememenea organizatorii vor putea posta pe paginile web proprii toate lucrările intrate în concurs.
  2. Premiile și volumele vor fi înmânate direct câștigătorilor acestor drepturi, conform jurizării, în cadrul unei festivități solemne dedicate zilei de 14 Noiembrie ce urmează a avea loc în Tulcea, în data de 12 noiembrie 2018, în organizarea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, în colaborare cu Consiliul Județean Tulcea și Primăria Municipiului Tulcea, la o oră și într-un loc care vor fi precizate ulterior, până la data de 1 noiembrie 2018; la aceiași dată vor fi anunțați individual, conform datelor de contact transmise organizatorului, câștigătorii. Premianții și autorii studiilor ce vor fi publicate în volumul antologic vor beneficia de plata transportului de la domiciliu la Tulcea și de la Tulcea la domiciliu, precum și de cazare și masă gratuite în perioada 11 noiembrie, orele 18.00 – 13 noiembrie, orele 12.00.

În contextul Anului Centenar, în care se împlinesc și 140 de ani de la Unirea Dobrogei cu România, organizatorii concursului au considerat că este momentul potrivit spre a acționa în spiritul îndemnului lansat de istoricul Dan Berindei în anul 2013 la Tulcea, cu prilejul sărbătoririi a 135 de ani a acestui eveniment, când a afirmat: Noi, istoricii, nu am tratat cu atenția cuvenită acest important moment al istoriei noastre! E timpul să se repare aceasta!

DIRECTOR

 prof. Ștefan Coman