Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

CONCURS PENTRU POSTUL DE MANAGER AL ANSAMBLULUI „BALADELE DELTEI“ CONCURS PENTRU POSTUL DE MANAGER AL ANSAMBLULUI „BALADELE DELTEI“
Conform legislației în vigoare Primăria municipiului Tulcea organizează un concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele... CONCURS PENTRU POSTUL DE MANAGER AL ANSAMBLULUI „BALADELE DELTEI“

Conform legislației în vigoare Primăria municipiului Tulcea organizează un concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei “.
Poate participa la concurs orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
– Are cetățenia romana sau a unuia din statele membre ale Uniunii Europene
– Are capacitate deplină de exercițiu
– Are studii universitare de licență, respectiv studii superioare de lungă durată
– Întrunește condițiile de pregătire sau experiență în management, respectiv a desfășurat activități manageriale cel puțin 5 ani în același domeniu de activitate
– Are vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 5 ani.
CITEȘTE AICI CONDIȚIILE COMPLETE
Depunerea dosarelor se face în perioada 5- 27 aprilie, rezultatul final urmând să fie comunicat pe data de 15 iunie.