CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE „PANAIT CERNA” Rezultatele ediţiei a XLVII-a, TULCEA, 2021

EDIȚIE ANIVERSARĂ – 140 DE ANI DE LA NAȘTEREA POETULUI

Ediția aniversară a Concursului Național de Poezie ”Panait Cerna”, marcând împlinirea a 140 de ani de la nașterea poetului cernean cu rădăcini identiare sud-dunărene (Panait Cerna, 25 septembrie 1881, Cerna – 26 martie 1913, Leipzig), și-a încheiat misiunea literară propusă pentru anul curent, odată cu stabilirea rezultatelor jurizării, în ziua de duminică, 21 noiembrie a.c..
Juriul concursului, format din scriitorul Ovidiu Dunăreanu, în calitate de președinte, criticul literar Diana-Dobrița Bîlea ( membri ai Uniunii Scriitorilor din România), poeta Elena Bălășanu, iar în calitate de secretar, fără drept de vot, poetul Bogdan Pascal, referent în cadrul Centrului Cultural “Jean Bart” Tulcea, a avut de parcurs lucrările a nu mai puțin de 268 de participanți, din majoritatea județelor țării, dar și de peste hotare: Republica Moldova, Spania, Italia, Belgia, numărul participanților din afara țării fiind mai restrâns, comparativ cu ediția precedentă.
Organizat de Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea, concursul se adresează autorilor care nu și-au concretizat încă debutul literar prin publicarea unui volum propriu de versuri, caracterul național al concursului fiind înțeles prin cerința ca participanții să redacteze lucrările în limba română, o altă cerință a concursului fiind aceea ca participanții să fi împlinit vârsta minimă de 16 ani.
Salutăm sprijinul inspectoratelor școlare județene în promovarea mesajului concursului și, faptul că o mare parte din participanți a fost constituită din elevi aflați în ciclul liceal de învățământ, a adus prezentei ediții un plus de optimism prin promisiunea că, viitoare generații de poeți, își vor împleti destinele cu cel al limbii române.
Dacă, în linii mari, cei mai tineri participanți ai curentei ediții, și-au prezentat poemele într-o manieră nepretențioasă, cu o naivitate și o căldură, naturale, care, adeseori, nu își mai găsesc ecourile și în poezia generațiilor ulterioare, putem spune că, pentru restul participanților, poemele prezentate au stat, îndeosebi, sub semnul libertății experimentaliste, cu toate riscurile acesteia, provocarea, în acest caz, fiind aceea de a îmbina libertatea formei (sau pretenția de absență a ei), cu profunzimea ideii, claritatea manierei de redare a acesteia, estetica și precizia folosirii limbajului, fără a dilua din impactul narativ al poemelor. Poezia în formă fixă, prezentă și ea, a subliniat, prin creațiile prezentate de participanți, că, departe de a fi desuetă, forma clasică a poeziei, sprijinită acum de deschiderea lingvistică și tematică actuală, are nevoie de mult mai multă îngrijire pentru a-și defini consistența.
Premiile și distincțiile ediției a XLVII-a a Concursului Național de Poezie „Panait Cerna”, 2021, sunt următoarele: Premiul „Panait Cerna”, în valoare de 1000 lei, precum și publicarea poemelor în paginile revistei literare Ex Ponto, Constanța, a fost decernat pentru creațiile prezentate de Raul Mihălcioiu, din Brașov; Premiul Aniversar „Panait Cerna”, în valoare de 800 de lei a fost oferit participantei Ioana Apetrei, din București; Premiul „Euterpe”, în valoare de 700 lei, a fost câștigat de Iustin Butnariuc, din Botoșani; Premiul „Ars Poetica”, în valoare de 700 lei, a fost oferit poeziei create de Alexandra Atănăsoaie, din Suceava; Premiul „Aegyssus”, în valoare de 500 de lei, este acordat domnișoarei Fiorela-Gabriela Dima, din Tulcea; cele două Premii Speciale ale Juriului, în valoare de 500 de lei fiecare, au fost oferite participanților Roxana Ilie, din Craiova, Dolj, respectiv, Andrei-Cristian Neacșu, din Ploiești, Prahova; Mențiune I, în valoare de 400 de lei, a primit Alexandru Mihai Gheonea, din Rovinari, Gorj, iar Mențiune II, în valoare de 300 de lei, este distincția acordată pentru creațiile Anastasiei Țuțuianu, din Medgidia, Constanța.
Referent cultural, Bogdan Pascal

https://teatruljeanbart.ro/rezultate-concurs-panait-cerna/?fbclid=IwAR0q2_HP1g0MICfnctkPayIfpluV7NOdYqPo1py-_Bc9A6XY0SPdZP04LtE