Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a marcat vineri, 4 decembrie 2015, închiderea proiectului ”Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață – ACTIV”,...
foto arhiva

foto arhiva

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a marcat vineri, 4 decembrie 2015, închiderea proiectului ”Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață – ACTIV”, la Hotel Esplanada din Tulcea.
Proiectul ACTIV a fost implementat în perioada aprilie 2014 – decembrie 2015 de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Concept Electronics SRL.
Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea numărului de copii/tineri reintegrați în sistemul de învățământ și susținerea preșcolarilor și elevilor proveniți din comunități dezavantajate din județele Tulcea și Brăila, prin operațiuni de prevenție a abandonului școlar.
Prin activitățile proiectului:
– 435 tineri și adulți au fost reintegrați în sistemul de educație prin programul ”A Doua Șansă”;
– 120 de persoane din educație au fost instruite pentru oferirea de cursuri în cadrul programului ”A Doua Șansă”;
– 4 centre de asistență socio-educativă (CASE) au fost dotate cu tehnologii moderne, în vederea optimizării resurselor de învățare destinate persoanelor din grupul țintă;
– 235 de elevi aflați în risc de abandon au beneficiat de consiliere și orientare școlară;
– 101 de preșcolari au beneficiat de activități de consiliere și prevenție;
– 124 de părinți ai elevilor aflați în risc de abandon au beneficait de consiliere parentală;
– 16 întâlniri-dezbatere au fost organizate în comunități dezavantajate din județele Tulcea și Brăila;
– 12 emisiuni de educație au fost realizate și difuzate pe un post TV cu acoperire națională;
– 1 studiu privind programul ”A Doua Șansă” a fost realizat;
– 1 ghid de bune practici a fost elaborat, pentru a oferi exemple de bune practici dezvoltate prin proiect.
Proiectul ”Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață – ACTIV” este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, Contract ID 162/2.2/S/141143.