Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Conferință de progres: “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Tulcea” Conferință de progres: “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Tulcea”
Luni, 29 iunie 2015, cu începere de la ora 12.00 a avut loc conferinţa de progres a proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor... Conferință de progres: “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Tulcea”

deseuriLuni, 29 iunie 2015, cu începere de la ora 12.00 a avut loc conferinţa de progres a proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Tulcea”, proiect co-finanţat din POS Mediu, Axa prioritară nr. 2 – Sector Managementul Deșeurilor/ reabilitarea terenurilor poluate istoric.
La eveniment au participat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, domnul Vasile Strat, Directorul General ADI Deșeuri, domnul Ilie Petre, managerul de proiect, doamna Mariana Olariu, echipa de implementare a proiectului şi reprezentanți ai primăriilor din județ.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, domnul Vasile Strat a declarant în cadrul conferinței: “Acest proiect este în acelaşi timp o provocare pentru că trebuie finalizat pînă la sfârşitul acestui an, şi o necessitate, având în vedere că facilităţile existente sunt depăşite şi nu mai îndeplinesc normele de mediu în vigoare. Sper că toți cei implicați, cei care au câștigat licitațiile, și cei care fac parte din echipa de implementare a proiectului, au înțeles mesajul transmis de noi, Consiliul Județean și de Autoritățile de Management și vor lua în serios această provocare și împreună vom reuși să finalizăm proiectul în termen, pentru a nu fi nevoiți să restituim banii accesați. Acest proiect este încununarea unui amplu program de recuperare și valorificare a deșeurilor din județul nostru. Consiliul Județean Tulcea a implementat două astefl de proiecte, unul pentru Delta Dunării și unul pe zona de terasă Măcin iar acestea vor face parte integrantă din proiect începând cu 2016”.
Prezentarea proiectului a fast făcută de dna. Olariu Mariana, manager de proiect. Domnia sa a prezentat stadiul contractelor încheiate: contracte de lucrări, de furnizare sau de servicii. La acest moment stadiul lucrărilor este unul satisfăcător dar se dorește o accelerare a ritmului de execuție, având în vedere termenul scurt de finalizare a proiectului – finele anului în curs. Drumul de acces este în lucru, lucrarea pentru umplutură Celula 1 se află în derulare, lucrarea pentru excavare strat vegetal Celula 1 se află în derulare iar in zilele imediat următoare se va lansa licitația pentru achiziția de utilaje și materiale cuprinse în proiect.
Dintre obiectivele proiectului amintim : creșterea gradului de acoperire a populației care beneficiază de colectarea deșeurilor municipale și de serviciile de management de calitate corespunzătoare și la tarife acceptabile ; reducerea cantității de deșeuri depozitate ; creșterea cantității de deșeuri reciclate și valorificate ; înființarea unor structuri eficiente de management al deșeurilor.
Componentele principale ale proiectului sunt: procurarea echipamentelor de colectare a deşeurilor; optimizarea transferului de la staţia de transfer Măcin şi de la staţiile de transfer din Delta Dunării; construirea staţiei de tratare mecano-biologică Mihai Bravu; construirea noului depozit de deşeuri Mihai Bravu, închiderea depozitelor neconforme de la Isaccea, Măcin şi Sulina; asistenţa tehnică pentru managementul proiectului, pentru întărirea capacităţii instituţionale a beneficiarului etc.