Conferința de Promovarea a Proiectului ” Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești”

Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării organizează Conferința de Promovarea a Proiectului” Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești”, eveniment ce va avea loc la sala de ședințe a Hotelului DELTA „Toma Caragiu”, din str. Isaccei nr.2, Tulcea, în data de 09.03.2018, începând cu orele 12.00.

La eveniment vor participa invitaţi din cadrul Autorităţii de Management a Programului Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime, ai autorităţilor judeţene şi potenţiali beneficiari.

Agenda conferinţei cuprinde prezentarea stadiu implementare proiect” PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREȘTI”, Prezentare detaliată a Ghidurilor Solicitantului, o sesiune de întrebări şi răspunsuri.

DESPRE FLAG DELTA

Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării este formată din şapte membri asociaţi dintre care: două entităţi publice Consiliul Judeţean Tulcea şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării, trei susţinători ai societăţii civile (asociaţii), Asociaţia “Black Sea”, Asociaţia “Rechinul”, Asociaţia „Ivan Patzaichin – Mila 23”, un organism privat Asociaţia “Ro-Pescador” şi Asociaţia de pescari „Golovita”.
În perioada 2010 – 2015 Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării – FLAG Delta a elaborat şi implementat Strategia de Dezvoltare Locală finanţata din Programul Operaţional de Pescuit 2007-2013, în valoare totală de 22.284.780,48 €. Acesta e devenit astfel cel mai mare FLAG din Europa atât din punct de vedere a zonei pescăreşti acoperite cât şi a valorii strategiei care s-a implementat. FLAG Delta face parte din reţeaua FARNET (Reţeaua europeană a zonelor de pescuit) şi este membru fondator al Federaţiei Zonelor Pescăreşti (FZP) din România.

PROGRAMAREA ACTUALĂ
În anul 2017 Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării a demarat proiectul «PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREŞTI», finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, Prioritatea Uniunii PU4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 29/24.03.2017 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – prin Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime.
Valoarea totală alocată implementării Strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității este de 51.662.868,75 lei, din care:
– 42.077.093,75 lei valoare alocată implementării proiectelor din POPAM (inclusiv costuri de funcţionare şi animare);
– 9.585.775,00 lei cofinanțare beneficiari în cadrul măsurilor din strategie.
Proiectul se va implementa în perioada 2017-2023, în teritoriul eligibil FLAG – comună Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Maliuc, Crişan, Sulina, Sfântu Gheorghe, Somova, Nufăru, Beştepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi,
Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Luncaviţa, Isaccea, Niculiţel, Frecatei, Mihai Bravu, Mihail Kogălniceanu, Babadag şi Municipiul Tulcea.
Obiectivul general al Strategiei este dezvoltarea durabilă din punct de vedere socio-economic, de mediu şi cultural al comunităţilor din zona de pescuit şi acvacultura.
Rezultate așteptate: Crearea a cel puţin 39 locuri noi de muncă și menţinerea a 84 locuri de muncă.

MĂSURILE CE URMEAZĂ SĂ FIE DESCHISE
Măsurile prin care se implementează Strategia de dezvoltare locală a zonei pescărești Delta Dunării sunt:
Măsura 1: Diversificarea activităţii de pescuit şi crearea de locuri de muncă în zona FLAG Delta Dunării. Acţiuni eligibile:
Diversificarea activităţilor pentru lucrătorii din sectorul pescuitului şi acvaculturii (ex. Transformarea locuinţelor în unităţi de cazare, cherhanale turistice, mini ferme de acvacultura etc.)
Formarea profesională pe tot parcursul vieţii, schimburi de experienţă pentru lucrători din sectorul pescuitului (inclusiv familiile acestora) şi acvaculturii, cursuri, instruiri, calificare (ex. Ghid turistic,), etc.
Crearea, modernizarea, extinderea sau reabilitarea de unităţi de cazare, masa şi agrement cu specific pescăresc (inclusiv pontoane plutitoare)
Achiziţie ambarcaţiuni tradiţionale şi dotări aferente pentru pescaturism, ecoturism, etc.
Achiziţie ambarcaţiuni şi dotări aferente pentru transport turişti, marfa
Crearea sau modernizarea unor centre de producţie/comercializare produse tradiţionale, servicii de marketing, etc.
Crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc (de ex. Valorificarea resursei stuficole prin transformarea în combustibili solizi, ateliere meşteşugăreşti, activităţi tradiţionale zonei Delta Dunării)
Amenajare spaţii de prezentare cu arhitectură specifică zonei pentru promovarea produselor din zona FLAG Delta Dunării.
Măsura 2 – Sporirea atuurilor de mediu şi încurajarea investiţiilor care vizează atenuarea schimbărilor climatice. Acţiuni eligibile:
Amenajarea de locuri de agrement tematice în zona FLAG Delta Dunării;
Amenajarea unor canale/lacuri interioare/heleştee în scopul creşterii atractivităţii zonei pescăreşti;
Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii menite să prevină şi să reducă impactul negativ asupra mediului (sisteme pentru epurarea apei uzate, instalaţii ecologice, corpuri de iluminat cu panouri solare, mici eoliene pentru producerea energiei electrice pentru unităţi de agrement, turistice, unităţi din domeniul piscicol etc.);
Producerea unor aplicaţii informatice (site-uri web, etc.) ca mijloc de promovare a atractivităţii zonei şi a competitivităţii în zona FLAG Delta Dunării;
Amenajarea de pontoane, pasarele, foişoare turistice de observare (de exemplu birdwatching) care să se încadreze în specificul local.
Măsura 3: Promovarea bunăstării sociale, a inovării şi a patrimoniului cultural al zonei Acţiuni eligibile:
Accesul la serviciile de bază în zonele pescăreşti greu accesibile (servicii medicale, etc.);
Identificarea, crearea, certificarea, promovarea şi monitorizarea menţinerii condiţiilor de acreditare/atestare a: produselor tradiţionale, reţetelor consacrate, scheme de calitate europene DOP (denumire de origine protejată), IGP (indicaţie geografică protejată), STG (specificaţie tehnică garantată,) şi a produselor brand local, certificare de produse tradiţionale locale, certificare ecologică MSC, înregistrarea mărcii colective pentru peştele de captură şi produsele rezultate din acesta, etc.;
Identificarea zonelor pretabile pentru instalaţiile de acvacultura şi de soluţii tehnologice inovatoare pentru valorificarea de noi produse în sectorul de pescuit şi acvacultura;
Punerea în valoare (prin reabilitare, modernizarea, extinderea sau asigurarea funcţionalităţii investiţiilor existente prin finalizarea acestora în vederea atractivităţii din punct de vedere turistic, istoric, religios, etc.) a obiectivelor de interes cultural, religios său istoric, cu potenţial turistic;
Sprijin pentru susţinerea/înfiinţarea de ansambluri folclorice tradiţionale din zona FLAG Delta Dunării;
Publicarea unor cărţi de bucate cu reţete tradiţionale/istoria şi peisajul cultural din zona FLAG Delta Dunării, promovarea prin realizarea, publicarea de materiale de informare care asigura legătura indispensabilă a teritoriului FLAG Delta Dunării cu turiştii prin toate mediile disponibile;
Evenimente locale, festivaluri, târguri şi expoziţii cu specific pescăresc;
Crearea de forme asociative/organism comun care să reprezinte interesele sectorului pescuitului local;
Beneficiari eligibili: Autorităţi publice, Persoana juridice, Persoane fizice autorizate, Organizaţii de pescari, Organizaţii de producători, ONG-uri, Centre de cercetare/universitate, Mixt.
Calendarul sesiunilor de animare şi întâlniri în teritoriu, şi alte informaţii utile vor fi transmise în presa locală, site-ul asociaţiei http://www.flagdelta.ro/si pagina de social media https://www.facebook.com/pages/FLAG-DELTA-Asociatia-Grup-Local-pentru-Pescarie-Durabila-in-Delta-Dunarii/