Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Confluențe de patrimoniu la Dunare,proiect transfrontalier depus astăzi Confluențe de patrimoniu la Dunare,proiect transfrontalier depus astăzi
Astazi 17.05.2018 FLAG Delta Dunarii in parteneriat cu Consiliul Judetean Tulcea, Primaria Orasului Ismail si FLAG Galati au finalizat depunerea proiectului EFIGE – Ansamblu... Confluențe de patrimoniu la Dunare,proiect transfrontalier depus astăzi

Astazi 17.05.2018 FLAG Delta Dunarii in parteneriat cu Consiliul Judetean Tulcea, Primaria Orasului Ismail si FLAG Galati au finalizat depunerea proiectului EFIGE – Ansamblu transfrontalier. Confluente de patrimoniu la Dunare, proiect ce a fost depus in cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, în cadrul Priorității 2.1 Promovarea culturii locale și păstrarea patrimoniului istoric avand un buget total de 1.109.018 euro.

Ideea EFIGE este o abordare inovatoare a parteneriatului pentru Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, evidențiat în cadrul Priorității 2.1 Promovarea culturii locale și păstrarea patrimoniului istoric. Cele două domenii eligibile ale Programului, precum și proiectul, împărtășesc comunități în ceea ce privește patrimoniul cultural datorită evoluției istorice și au o tradiție îndelungată în conviețuirea multietnică și în multiculturalism. În ciuda faptului că există o concentrație mare de situri naturale și istorice și zone naturale protejate, zona eligibilă a înregistrat un nivel scăzut al investițiilor în facilități turistice și culturale. Infrastructura culturală este dezvoltată, dar nu este susținută financiar. Acesta include muzee, biblioteci, teatre și alte instituții culturale. EFIGE urmărește să faciliteze investițiile în patrimoniul istoric și cultura locală prin acțiuni comune și să îmbunătățească potențialul turistic al zonei transfrontaliere , inclusiv granița de tranzit Galati. EFIGE își propune să valorifice potențialul transfrontalier interdisciplinar (etnografic, arhitectural, gastronomic și viticultural ) din punct de vedere al patrimoniului cultural și istoric, întrucât geografia, istoria și trăirea împreună pe Dunăre au demonstrat in ultimi 20 de ani de cooperare, individualitate, având propria unitate de valori și identitate. Vorbim deja despre un spațiu geografic, economic și socio-cultural omogen și coerent. În etapa pregătitoare, parteneriatul de proiect sa efectuat un studiu atent al structurii comunității transfrontaliere, evidențiind omogenitatea populației de-a lungul Dunării. Există ruși – lipoveni , greci, maghiari, turci, italieni, germani, evrei, ucrainieni, armeni, macedoneni, tătari, etnici romi etc. Coexistența naturală pe Gării Dunărești este o mare oportunitate pentru realizarea acestui proiect integrat de valorizare și promovare interdisciplinară a potențialului cultural care va spori nivelul atractiv al zonei prin investițiile și acțiunile propuse și va introduce noi elemente în acest sens: 2 Centrele de colectare a tradițiilor transfrontaliere ( Izmail și Tulcea ), 1 colectarea și 1 film de colectare transfrontalieră. Obiectivul general al proiectului va fi sprijinit de 3 obiective specifice care vor conduce la păstrarea patrimoniului cultural și istoric în zona proiectului și vor asigura susținerea susținută a identității culturale a proiectului și a dialogului cultural și gastronomic al tradițiilor.