CONSILIERII PSD CER DEMISIA ADMINISTRATORILOR DE LA TRANSPORT PUBLIC, ACUZAŢI DE INCOMPETENȚĂ, HOGEA BLOCHEAZĂ ACȚIUNEA

Consilierii locali s-au ciondănit aproximativ o oră în ședința de miercuri 31 ianuarie pe tema activităţii conducerii și Consiliului de Administraţie al Societăţii de Transport Public Tulcea, fără nici un rezultat concret.
În timp ce consilierii PSD au cerut în scris revocarea Consiliului de Administraţie de la S.T.P, întocmind chiar și un proiect de hotărâre în acest sens, acesta a fost blocat în „laboratoarele “primăriei, Hogea anunţând că nu va promova niciodată pe ordinea de zi un astfel de proiect.
Până când iniţiatorii vor renunţa la acţiuni sterile şi certuri degeaba, trecând la fapte concrete, cum ar fi plângeri penale, probabil jocul de ping pong va continua…
Până atunci, după ce am prezentat punctul de vedere al directorului de la Transport Public, prezentam şi punctul de vedere al reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii de Transport Public – Vasile Suhov şi Dorin Țiu, punct de vedere asumat prin semnătură de toţi cei zece consilieri locali PSD.

„Având în vedere informarea Consiliului de Administrație al SC Transport Public SA Tulcea primită tardiv la 12 (douăsprezece) zile de la eveniment și la o oră cel puțin bizară în opinia noastră (0:33) și analizând cele conținute, am ajuns la următoarele concluzii:

1. Autobuzele arse erau garate impropriu și în hala de reparații.
2. Nu se iau în considerare la capitolul pagube cele aduse indirect cetățenilor și agenților economici din municipiul Tulcea prin incapacitatea de a asigura transportul de persoane preconizat.
3. Nu se specifică natura „comisiei complexe” de constatare a pagubelor aduse patrimoniului de către incendiu și identificare a eventualelor cauze ale acestuia, membrii AGA neavând până acum cunoștință de existența și activitatea acesteia.
4. În pofida gravității evenimentului, Consiliul de Administrație nu s-a întrunit la data incidentului, ci abia 4 (patru) zile mai târziu și a avut nevoie de încă 8 (opt) pentru a se adresa Adunării Generale a Acționarilor. Nu a solicitat o Adunare Generală a Acționarilor în care să prezinte situația, ci a preferat purtarea de corespondență electronică în miez de noapte.
5. Se vorbește, ca soluție de salvare, despre preluarea în comodat a unui număr de autobuze. Conform art. 4 litera d) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, transportul public de persoane prin curse regulate se efectuează doar cu autovehicule „deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul sau localitatea respectivă”. Considerăm atitudinea Consiliului de Administrație ca o confirmare a incompetenței acestora.
6. Nu este prezentată nici o măsură concretă pentru asigurarea transportului public de persoane conform contractului de mandat în municipiul Tulcea, ci doar generalități și faptul că au fost suspendate linii, această măsură ducând la neasigurarea serviciului public asumat, cetățenii suferind încă o dată.
7. Nu a existat nici o aprobare prealabilă a „autorității tutelare” pentru reconfigurarea schemei de trasee.
Vă reamintim că Adunarea Generală a Acționarilor SC Transport Public SA Tulcea a atras în mod repetat atenția Consiliului Local asupra incapacității manageriale cronice manifestate la această societate la care Consiliul Local este acționar majoritar și vă vom face în continuare un scurt istoric:

Conform HCL 44/28.07.2016, ca reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Tulcea în AGA STP Tulcea au fost numiți ing. Suhov Vasile și ing. Tiu Dorin. Prima ședință organizată de către conducerea STP – pentru implementarea HCL – a fost în data de 29.09.2016, ulterior desfășurându-se un număr de doar 4 (patru) ședințe. Reprezentanții Consiliului Local au participat la toate ședințele organizate și au transmis electronic sau material (înregistrate la sediul societății) mai multe adrese oficiale cu diferite solicitări de prezentare a unor materiale referitoare la activitatea STP.
Materialele prezentate au fost discutate în ședințele menționate, cu solicitările și completările strict necesare, urmare a unor disfuncționalități și abateri grave de la legislație. Reprezentanții Consiliului Local au fost prezenți la sediul societății la orice solicitare sau invitație la ședințele CA-STP.
S-a solicitat o ședință AGA în data de 04.08.2017 pentru discutarea unor aspecte deosebit de importante pentru activitatea STP din perioada imediat următoare și anume: contract de gestiune, organigrama, contracte de muncă angajați-șoferi ținând cont și de faptul că la ultima ședință din 13.07.2017 două puncte importante de pe ordinea de zi au fost amânate.
Printr-o adresă semnată de președintele CA, ședința a fost amânată pentru o dată neprecizată, motivându-se concediul de odihnă al membrilor CA, fapt pe care noi, AGA, îl considerăm inacceptabil cu atât mai mult cu cât vorbim despre o societate cu capital public ce prestează un serviciu public. Situația a fost prezentată Consiliului Local atât în plen cât și în scris prin adresa analizată în Consiliul Local din luna august 2017.
Ca urmare, reprezentanții AGA STP au întocmit un Raport de Activitate, prezentat în Consiliul Local din luna septembrie 2017, în care se prezenta situația existentă precum și concluziile și propunerile reprezentanților Consiliului Local în AGA STP.
Ulterior acestei discuții din cadrul plenului Consiliului Local nu a mai fost organizată nici o altă ședință ordinară AGA.
Având în vedere cele relatate, vă rugăm să analizați situația prezentată și să susțineți aprobarea în plenul Consiliului Local din luna ianuarie 2018 a unei Hotărâri de Consiliu Local care să mandateze membrii AGA pentru revocarea din funcție a celor 4 membri ai Consiliului de Administrație, numirea a 4 membri interimari și demararea în regim de urgență a selecției noilor membri “.