Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Consiliul Judeţean Tulcea a participat la sesiunea Comisiilor Ansamblului Regiunilor Europene Consiliul Judeţean Tulcea a participat la sesiunea Comisiilor Ansamblului Regiunilor Europene
  În perioada 2-4 aprilie, o delegaţie a Consiliului Judeţean Tulcea condusă de vicepreşdintele George Şişcu a participat la lucrările reunite ale comisiilor Ansamblului... Consiliul Judeţean Tulcea a participat la sesiunea Comisiilor Ansamblului Regiunilor Europene

 

În perioada 2-4 aprilie, o delegaţie a Consiliului Judeţean Tulcea condusă de vicepreşdintele George Şişcu a participat la lucrările reunite ale comisiilor Ansamblului Regiunilor Europene, în Edirne, Turcia. Ca eveniment subsumat, a fost organizat un eveniment ce a avut în centrul său antreprenoriatul, ca motor al dezvoltării economice.

Antreprenorii sunt creatori de locuri de muncă şi prin asta au un rol social şi economic extrem de important. Conduc multe întreprinderi mici şi mijlocii nou înfiinţate, generând 4 milioane de noi locuri de muncă în Europa, în fiecare an, conducând peste 20.000 de întreprinderi mici şi mijlocii care creează ţesutul economic european.

Cu şomajul în creştere şi cu o serie de provocări cu care se confruntă teritoriile regionale, viitorul economic de succes al Europei este strâns legat de capacitatea cetăţenilor de a inova şi de a identifica noi soluţii pentru dezvoltarea sustenabilă. Acest lucru este adevărat în special pentru zonele rurale (90% din teritoriul european şi 56% din populaţia Europei), acolo unde antreprenorii se confruntă cu un set unic de probleme, pe care nu le întâlnim şi în mediul urban.

Prin intermediul work-shopurilor interactive, prin intermediul discuţiilor politice în cadrul meselor rotunde, această conferinţă a generat o reflecţie asupra modului în care regiunile pot folosi antreprenoriatul în zonele lor pentru a promova coeziune socială şi teritorială pentru o nouă creştere economică sustenabilă.

În cadrul societății noastre globalizate, afacerile și IMM-urile au nevoie să se confrunte cu o competiție crescândă din partea economiilor dezvoltate și emergente,  încercând totodată să găsească noi oportunități de piață. Studii recente arată că există o legătură directă între internaționalizare și creșterea performanței IMM-urilor, pentru că activitățile internaționale consolidează creșterea economică, sporesc competitivitatea și sprijină pe termen lung sustenabilitatea companiilor. Totuși, IMM-urile europene încă depind extrem de mult de piețele lor tradiționale, în ciuda oportunităților aduse de lărgirea pieței unice și de globalizare.

Pentru a atrage investiţii străine, regiunile trebuie să-şi dezvolte infrastructura, atât cea rutieră cât şi cea portuară acolo unde există, ştiut fiind că transportul pe apă al mărfurilor rămâne cel mai ieftin. De asemenea, la nivel regional, se pot oferi facilităţi fiscale pentru a atrage investitorii serioşi şi cel mai important lucru, sistemul de învăţământ trebuie să canalizeze paşii tinerilor către meseriile cele mai cerute în regiune, spre domeniile care înregistrează deficit de personal.