Consiliul Județean Tulcea susține modernizarea și reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile

  apas

  Miercuri, 27.07.2016, Lucian Simion, consilierul Președintelui Consiliului Județean Tulcea, a participat la conferinţa de finalizare a primei faze a proiectului „ Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea”.

  La eveniment au participat, de asemenea,vicepreședintele George Luchici, reprezentantul primăriei municipiului Tulcea- viceprimarul Petre Marinescu, Marin Bădiță – prefectul Județului Tulcea, Ionel Caraman-Directorul General S.C. Aquaserv S.A., Anastase Moraru-președintele Asociației Intracomunitare „ Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de apă și canalizare din Județul Tulcea” și Silvia Buhlea-Directorul Direcției Generale Programe Infrastructură Mare – Organismul Intermediar POS Mediu Galați.

  „ Este un proiect generos, pe care l-am implementat in județul nostru în ultimi ani prin Programul Operațional Sectorial Mediu – Axa   prioritară 1: Extinderea și modernizarea sistemelor de apă si apă uzată. Este un lucru deosebit, prin el atingându-se trei obiective principale: extinderea furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, modernizarea şi reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile și construirea de noi stații de epurare. Mă bucur foarte mult că astfel de proiecte reușesc să se concretizeze și în județul nostru, iar prin accesarea fondurilor europene putem asigura servicii de calitate beneficiarilor” , a declarat Lucian Simion.

  Proiectul „ Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea” a fost implementat la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional, în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU, în baza Master Planului Judeţean, cuprinzând patru localități , respectiv: municipiul Tulcea, orașele Macin, Isaccea și Sulina.

  Prin această realizare se asigură, atât gestiunea propriu-zisă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza de competență a unităților administrativ – teritoriale asociate în cadrul Asociației Intercomunitare „Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de apă și canalizare din Județul Tulcea”, cât și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal sau regional.