CONSILIUL JUDEȚEAN VREA SĂ CUMPERE DE LA A.P.D.M. SEDIUL DE DE PE FALEZĂ

Consiliul Județean va demara procedura de achiziție de la Administrația Porturilor Dunării Maritime a sediului administrativ de pe faleză. Este vorba de clădirea din zona autogării ce cuprinde și gara fluviala, clădire ce ar urma să găzduiască sediul administrației portului Tulcea.
Până la demararea procedurii de achiziție consilierii județeni vor vota un proiect de hotărâre ce vizează rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Tulcea, pe anul 2018
„Având în vedere demersurile realizate pentru preluarea unor bunuri proprietate privată a Companiei Naționale APDM Galați, cu plată, conform prevederilor legale și după o analiză a oportunității preluării acestora, propunem suplimentarea bugetului cu suma de 5.500 mii lei pentru obiectivul cuprins în cadrul cap. 84.02 Transporturi – Achiziție construcții aferente Portului Tulcea “se precizează în nota de fundamentare a proiectului..