CONTROALE ÎN DELTA DUNĂRII

În vederea asigurării unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii consumatorilor, precum şi pentru prevenirea toxiinfecţiilor alimentare în perioada sezonului estival 2019, inspectorii de specialitate din cadrul DSVSA Tulcea, în perioada 24.06.2019 – 30.06.2019, vor intensifica controalele efectuate în unităţile de alimentaţie publică restaurante, pensiuni turistice, cantine, laboratoare de cofetarii/patiserii, pizzerii şi unităţi de comercializare (supermarketuri, magazine alimentare), situate în zonele de interes turistic.

În acest sens, DSVSA Tulcea va întreprinde următoarele acţiuni:
se vor stabili traseele de control în zonele de interes turistic: zona Delta Dunării, reprezentând Sulina, Sfântu Gheorghe, Milă 23, Crişan, Vulturu, Maliuc, Chilia Veche, Caraorman, zona Malcoci, Nufăru, Mahmudia, Băltenii de Sus, Murighiol, Uzlina, Dunavatul de Jos, zona Babadag, Enisala, Sarichioi, Jurilovca, Luncă, Baia şi zona Tulcea;
se va efectua instruirea inspectorilor participanţi la efectuarea controalelor oficiale;
Se vor verifica următoarele aspecte:
respectarea condiţiilor de depozitare şi a lanţului de frig, prin asigurarea spaţiilor şi a temperaturilor optime de păstrare a materiilor prime, ingredientelor, produselor intermediare sau a produselor finite, pentru a se evita un potenţial risc de contaminare sau depreciere a acestora;
certificarea cu documente şi marcă de sănătate/identificare a condiţiilor de trasabilitate şi calitate pentru carne, lapte, alte materii prime şi produse alimentare finite;
respectarea operaţiunilor de ambalare şi a regulilor de etichetare a produselor alimentare;
asigurarea condiţiilor de transport pentru animale vii şi a produselor alimentare cu respectarea normelor de igiena şi de temperatură în mijloacele de transport;
supravegherea prin analize de laborator a calităţii şi salubrităţii, materiilor prime, a produselor culinare, produselor finite, din probe afluite pentru examene fizico-chimice, microbiologice, pentru determinarea aditivilor, contaminanţi şi pesticide, monitorizarea alimentelor care conţin organisme modificate genetic precum şi prin teste de sanitaţie pentru supravegherea stării de igienă a unităţilor;
comercializarea produselor alimentare numai în unităţi sau spaţii autorizate sau înregistrate sanitar veterinar;
gestionarea corectă a deşeurilor organice şi menajere;.
„În cazul în care se identifica abateri de la normele sanitare veterinare în vigoare, se vor aplică sancţiuni contravenţionale, în conformitate cu prevederile H.G nr. 984/2005, cu modificări, în funcţie de gravitatea neconformităţii şi se vor lua toate măsurile necesare în vederea remedierii şi eliminării acestora. Sancţiunile aplicate vor fi eficiente, proporţionale şi disuasive, ajungându-se până la interzicerea activităţii în cazul unor neconformităţi majore“ transmite directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare Tulcea, Dr. Mitica Tuchila