Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

DANUBEPARKS evalueazã educaţia de mediu de-a lungul Dunării DANUBEPARKS evalueazã educaţia de mediu de-a lungul Dunării
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012– 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţionala Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE... DANUBEPARKS evalueazã educaţia de mediu de-a lungul Dunării

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează ca partener, în perioada 01.10.2012– 30.09.2014, proiectul finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţionala Sud Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), intitulat DANUBEPARKS STEP 2.0 – Anchoring the Danube River Network of Protected Areas as Platform for Preservation of Danube Natural Heritage, (Ancorarea Reţelei Dunărene de Arii Protejate ca Platforma pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării).
În concordanţă cu obiectivele definite ale acestui proiect, se va implementa un set de activităţi prin care se urmăreşte dezvoltarea unor oferte comune şi linii directoare pentru turismul în natură, definite ca scopuri comune de dezvoltare a calităţii acestuia.
În contextul Strategiei UE pentru regiunea Dunãrii, adoptată în 2011, care îşi propune să dezvolte o strategie durabilă pentru oameni şi natura, Reţeaua DANUBEPARKS are un rol important în domeniul educaţiei ecologice şi a sustenabilităţii, fiind constituită din Ariile Protejate Dunărene situate între Pădurea Neagră în Vest şi Marea Neagră la Est.
În cadrul proiectului, pachetul de lucru WP6 – Turism – Crearea unei calităţi comune pentru servicii turistice comune, partenerul City of Ingolstadt organizează, în perioada 28.05 – 14.06.2013, un Tur de Evaluare pentru ofertele educaţionale pentru turismul în natura de pe traseul Dunării, incluzând toate Ariile Protejate partenere şi posibili viitori parteneri. Pe parcursul unei călătorii de trei săptămâni, în lunile mai şi iunie, vor fi vizitate numeroase Centre de Vizită, trasee tematice, oferte destinate educaţiei ecologice a vizitatorilor din ariile protejate partenere în proiect.
Cunoştinţele dobândite în timpul călătoriei vor contribui la o cooperare extinsă, la idei noi de
Dezvoltare a produselor specifice, şi nu în ultimul rând la elaborarea de linii directoare de calitate
Pentru ofertele educaţionale ale zonelor protejate. Reprezentanţi ai Ariilor Protejate se vor alătura pe anumite segmente ale călătoriei în scopul schimbului de experienţă.
Călătoria urmăreşte acumularea de noi experienţe şi idei, construirea unei cooperări cât mai fructuoase, obţinerea unei imagini de ansamblu asupra a ceea ce există în prezent şi utilizarea tuturor acestor învăţăminte în vederea îmbunatăţirii şi completării ofertelor de educaţie ecologică din Ariile Protejate Dunărene.
Turul de evaluare consta într-o călătorie prin toate cele zece tari dunărene, trecând prin mai mult de 30 de situri situate în ariile protejate. Aceste situri au fost desemnate şi pentru a permite oamenilor să experimenteze, să descopere şi să înveţe despre natura în zonele umede şi luncile inundabile.
Turul de evaluare va include vizite în teren, interviuri, parcurgând uneori distanţe mari între siturile ce vor fi vizitate, totul pe parcursul a 18 zile.
Întreaga călătorie poate fi urmărită pe blogul dedicat turului de evaluare a ofertelor destinate educaţiei ecologice a vizitatorilor. Urmăriţi turul pe http://www.danubeparks.org/blogs/danube_education cu actualizări zilnice începând din 28 Mai 2013!
Lista localităţilor unde se găsesc siturile ce vor fi evaluate este urmãtoarea: Ulm – Beuron – Riedlingen- Bächingen – Neuburg – Ingolstadt – Weltenburg – Moos – Engelhartszell – Rossatz – Wien – Hohenau -Eckartsau – Bratislava – Mosonmagyarovar – Lipot – Velky Lel – Esztergom – Visegrad – Kisoroszi -Racalmas – Kölked – Kopacevo – Tikves – Krapje – Drenov Bok – Kupinovo – Deliblata – Donji Milanovac – Orşova – Belene – Tutrakan – Ivanovo – Comana – Tulcea – Murighiol – Sf. Gheorghe -Sulina – Crişan – Galaţi – Slobozia Mare – Vilkovo.
Informaţii suplimentare privind proiectul DANUBEPARKS STEP 2.0 se găsesc pe pagină web a
Proiectului: www.danubeparks.org.