DATORNICII LA BUGETUL LOCAL, SCUTIȚI DE PLATA MAJORĂRILOR DACĂ PLĂTESC OBLIGAȚIILE BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE

Consilierii locali au aprobat ieri un proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Tulcea
Prin acest act normativ s-a propus instituirea unor măsuri conjuncturale de acordare a facilităţilor fiscale prin care se urmăreşte stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate.

„Practic în acte avem un pasiv de aproximativ 47 de milioane de lei, din care 35 reprezintă datoria de bază iar aproximativ 12 milioane majorări de întârziere. Conform, legislației, am propus anularea majorărilor de întârziere, atenție, pentru cei care își achită datoria principală, e o facilitate care ajută și agentul economic sau persoanele fizice datornice dar și bugetul local care are o șansă să mai încaseze niște bani, nu doar să figureze scriptic o sumă de încasat care cresc mereu pe hârtie. Prin urmare, în raport de prevederile legale incidente, am propus spre analiză Consiliului Local al Municipiului Tulcea proiectul de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Tulcea “ne-a declarat primarul Ștefan Ilie.

Deasemenea, consilierii locali au aprobat și un proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 constând în acordarea unor facilităţi la plata impozitului pe clădiri sau a taxei pe clădiri pentru contribuabilii din municipiul Tulcea.

„Luând în considerare faptul că în perioada stării de urgenţă și/sau alertă mediul de afaceri s-a confruntat cu o diminuare semnificativă de lichidităţi, ceea ce conduce la dificultatea acestuia în a se conforma voluntar la plată, consider că se impune adoptarea unui act normativ la nivel local prin care să se acorde contribuabililor din Municipiul Tulcea facilităţile fiscale reglementate de art. 15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 181/22.10.2020. Prin urmare,am  propus spre analiză Consiliului Local al Municipiului Tulcea proiectul de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 constând în acordarea unor facilităţi la plata impozitului pe clădiri sau a taxei pe clădiri pentru contribuabilii din municipiul Tulcea, pe care vă rog să-l adoptaţi în forma şi conţinutul redactate“ se arată în nota de fundamentare a proiectului aprobat, inițiat de primarul Ștefan Ilie.