Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Delegație tulceană la workshop-ul pentru durabilitate în turismul maritim și costier Delegație tulceană la workshop-ul pentru durabilitate în turismul maritim și costier
O delegație reprezentând Consiliul Județean Tulcea, alcătuită din Valentin Moldoveanu și Doru Paltarac, consilieri județeni, și Nicolae Cernătescu, consilierul președintelui C.J., Horia Teodorescu, a... Delegație tulceană la workshop-ul pentru durabilitate în turismul maritim și costier

O delegație reprezentând Consiliul Județean Tulcea, alcătuită din Valentin Moldoveanu și Doru Paltarac, consilieri județeni, și Nicolae Cernătescu, consilierul președintelui C.J., Horia Teodorescu, a participat, în perioada 31 mai – 1 iunie, la două evenimente importante, desfășurate sub umbrela Conferinței Regiunilor Periferice Maritime (C.R.P.M.), și-anume Workshopu-ul „Între verde și albastru: durabilitate în turismul maritim și costier” și Adunarea Generală a Comisiei Balcanice și a Mării Negre. Manifestările au fost cuprinse în agenda evenimentelor  Zilei Maritime Europene, găzduite în acest an în orașul Burgas, Bulgaria.

Delegația tulceană a condus lucrările Workshop-ului  „Între verde și albastru: durabilitate în turismul maritim și costier”, în cadrul căruia, ulterior expunerii unor prezentări de profil ale participanților, au fost trasate câteva repere cum ar fi necesitatea consolidării de către autoritățile publice regionale a investițiilor în infrastructură și facilități costiere dedicate domeniului turistic. Totodată, a fost subliniată necesitatea implementării unor strategii de dezvoltare durabilă cu impact cât mai mic asupra mediului înconjurător având în vedere previziunile de creștere a numărului de turiști în zonele costiere precum și intensificarea parteneriatului public-privat care să ducă la dezvoltarea durabilă a politicilor de promovare a zonelor costiere.

În ceea ce privește desfășurarea Adunării Generale a Comisiei Balcanice și a Mării Negre din cadrul C.R.P.M., lucrările au fost centrate pe solicitarea județului Tulcea în contextul necesității catalogării Deltei Dunării drept zonă periferică europeană, așa cum a fost aceasta prezentată în cadrul unui workshop C.R.P.M. derulat la Istanbul, în luna martie a acestui an. Legat de context, s-a pus accentul și pe rolul pe care îl poate avea județul nostru în implementarea parteneriatului estic cu Republica Moldova și Ucraina și posibilitatea de a finanța, prin alocări bugetare europene, proiecte cu impact pozitiv la nivelul regiunii est-europene.

Îmbucurător pentru județul Tulcea este faptul că, în urma discuțiilor purtate la Adunarea Generală a Comisiei Balcanice și a Mării Negre, oficialii din conducerea acestui organism și-au exprimat cu convingere intenția de a susține introducerea Deltei Dunării ca zonă periferică europeană atât în cadrul Biroului Politic al C.R.P.M., ce se va reuni, pe data de 21 iunie, la Parnu, Estonia, cât și în fața Comisiei Europene.