Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

DEOARECE VIN ALEGERILE, IAR VINDE PRIMĂRIA NIȘTE TERENURI… DEOARECE VIN ALEGERILE, IAR VINDE PRIMĂRIA NIȘTE TERENURI…
Ca de fiecare dată când se apropie alegerile locale și implicit există riscul ca unele socoteli să  rămână nefinalizate, Primăria pregătește vânzarea unor terenuri... DEOARECE VIN ALEGERILE, IAR VINDE PRIMĂRIA NIȘTE TERENURI…

Ca de fiecare dată când se apropie alegerile locale și implicit există riscul ca unele socoteli să  rămână nefinalizate, Primăria pregătește vânzarea unor terenuri pe care le administrează. După ce se face trecerea din domeniul public în domeniul privat urmează aprobarea raportului de evaluare și apoi vânzarea către firme private, după cum prevede procedura legală.
În ședința de joi 20 februarie vor fi supuse aprobării mai multe proiecte ce privesc aprobarea rapoartelor de evaluare și vânzarea unor terenuri, toate proiectele fiind inițiate de primarul Constantin Hogea.

LISTA TERENURILOR PE CARE PRIMĂRIA LE VINDE ÎN ȘEDINȚA DE JOI:

17. Proiect de hotărâre pentru stabilirea comisiei de vânzare prin licitație publică cu strigare sau prin negociere directă a terenurilor proprietatea privată a municipiului Tulcea şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor. – Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr. ing. Hogea Constantin
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 400 mp, identificat cu numărul cadastral 43162, carte funciară nr. 43162, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, Dunăre – Trecere Bac și vânzarea acestuia prin negociere directă către societatea ADVADELT S.R.L. 3 – inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr. ing. Hogea Constantin
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 21,70 mp, identificat cu numărul cadastral 31075, carte funciară nr. 31075, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, Spate Complex Pelican și vânzarea acestuia prin negociere directă către societatea ARGENTINA S.R.L.. – Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr. ing. Hogea Constantin
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 56,00 mp, identificat cu numărul cadastral 436095, carte funciară nr. 43609, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Alunișului nr. 13A și vânzarea acestuia prin negociere directă către societatea ARGENTINA S.R.L.. – Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr. ing. Hogea Constantin
21. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 500 mp, identificat cu numărul cadastral 7368-C1, carte funciară nr. 3729-C1, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Isaccei nr. 31-33, între bl. I8-I9 și vânzarea acestuia prin negociere directă către societatea GEORGE S.R.L. – Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr. ing. Hogea Constantin 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 90,00 mp, identificat cu numărul cadastral 37650, carte funciară nr. 37650, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Păcii, incintă parcare Egreta și vânzarea acestuia prin negociere directă către societatea ONE TIME-ALL TIME S.R.L. – Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr. ing. Hogea Constantin 23. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune de către actualii concesionari ai suprafeţelor de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, care au altă destinație decât cea de locuință. – Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr. ing. Hogea Constantin
24. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 38 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Gării, nr. 24, bl. 12, parter către societatea FALEZA S.R.L. pentru “extindere spațiu comercial”.