Deputatul Anișoara Radu: „Programele de finanţare pentru firmele înfiinţate înainte de 2017” şi-au dovedit deja viabilitatea economică

„În calitate de persoană care înţelege necesitatea susţinerii IMM-urilor, indiferent de anul în care acestea au fost înfiinţate, ştiu că programele cu finanţare guvernamentală reprezintă o posibilitate în plus, pentru Mediul de afaceri în vederea dezvoltării, retehnologizării şi creării de locuri de muncă “a declarat deputatul tulcean Anișoara Radu, membru al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială din Camera Deputaților..
„Programele de finanţare pentru firmele înfiinţate înainte de 2017” care şi-au dovedit deja viabilitatea economică, şi creează premisele creşterii numărului de locuri de muncă.
Programele naţionale de finanţare, derulate prin intermediul Direcţiei de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM, bugetate în 2018:
Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
Programul UNCTAD/EMPETREC- România pentru sprijinirea dezvoltării IMM-urilor
Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului din rândul femeilor din sectorul IMM-urilor;
Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului;
Direcţiile de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM, Agenţiile pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului derulează Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă şi Programul naţional multianual de micro industrializare.
Agenţiile pentru IMM-uri au printre atribuţii:
îmbunătăţirea accesului IMM- urilor la finanţare, prin acordarea de sprijin financiar şi asistenţă pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finanţare;
asigura fundamente informaţionale necesare în vederea elaborării de proiecte viabile de către întreprinzători;
acorda consiliere agenţilor economici interesaţi pentru iniţierea de acţiuni de demarare a unor afaceri;
Criteriile de eligibilitate necesare societăţilor comerciale pentru a accesa programele derulate prin Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM-uri se regăsesc în proiectele procedurilor afişate pe site-ul www.aippimm.ro.
„Informaţiile expuse mai sus, sunt imperios necesare pentru dezvoltarea antreprenoriatului Tulcean cu atât mai mult cu cât înţeleg necesitatea finanţărilor nerambursabile. Sunt deschisă dialogului cu IMM-urile din judeţul Tulcea pentru sprijinirea creşterii sustenabilităţii şi creării de locuri de muncă.
Este imperios necesară schimbarea viziunii mediului mediului de afaceri. Viziunea şi prioritatea obiectivelor trebuiesc focusate pe dezvoltarea afacerilor prin Programe de finanţare şi nu prin obţinere de credite bancare extrem de costisitoare cu garanţii exorbitante care blochează antreprenorul înainte de termen “a precizat deputatul Anișoara Radu.
În perioada următoare se vizează organizarea unei dezbateri publice cu reprezentanți ai IMM-urilor din Tulcea.