Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Deputatul PSD de Tulcea, dr. Neviser Zaharcu: ‘Toate spitalele din România sunt în bună regulă deși îndeplinesc doar 45% din criteriile standardelor de acreditare!’ Deputatul PSD de Tulcea, dr. Neviser Zaharcu: ‘Toate spitalele din România sunt în bună regulă deși îndeplinesc doar 45% din criteriile standardelor de acreditare!’
Deputatul PSD de Tulcea, dr. Neviser Zaharcu, a primit răspuns din partea ministrului Sănătății la interpelarea formulată pe tema situației paradoxale a acreditării tuturor... Deputatul PSD de Tulcea, dr. Neviser Zaharcu: ‘Toate spitalele din România sunt în bună regulă deși îndeplinesc doar 45% din criteriile standardelor de acreditare!’

zaharcuDeputatul PSD de Tulcea, dr. Neviser Zaharcu, a primit răspuns din partea ministrului Sănătății la interpelarea formulată pe tema situației paradoxale a acreditării tuturor spitalelor din România.

‘Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 629/2015, misiunea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) este de a determina asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului, prin modificarea culturii organizațiilor din sănătate, standardizare, evaluarea serviciilor de sănătate și acreditarea unităților sanitare, conform legislației în vigoare. Acreditarea ANMCS garantează faptul că spitalele funcționează la standardele stabilite potrivit legii, privind acordarea serviciilor medicale și conexe actului medical, certificând calitatea serviciilor de sănătate, în conformitate cu clasificarea spitalelor, pe categorii de acreditare.

Acreditarea confirmă că o unitate medicală dispune de resursele și de competențele profesionale necesare pentru a acorda îngrijiri medicale în specialitățile pe care le are în structură. De asemenea, acreditarea certifică faptul că o unitate medicală poate face ceea ce spune că face. Prin urmare, pacienții vor avea o mai mare încredere de a se adresa unei unități medicale acreditate, decât unei unități neacreditate. Acreditarea este un proces necesar atât pentru unitățile de stat, cât și pentru cele private, care vor să intre în relații contractuale cu Casele de Asigurări de Sănătate’, a apreciat parlamentarul medic în documentul oficial trimis conducerii MS.

În final, deputatul PSD Tulcea l-a întrebat pe ministrul tehnocrat al Sănătății următoarele: ‘1. Faptul că toate unitățile sanitare evaluate până acum au fost acreditate înseamnă implicit că respectivele spitale respectă întocmai standardele Europene de calitate și siguranță?; 2. Considerați că rezultatele acreditării spitalelor confirmă calitatea și siguranța în sistemul românesc de sănătate?; 3. Cum comentați acest aspect și care este poziția dumneavoastră față de rezultatele ANMCS?; 4. În ce stadiu se află în prezent procesul de acreditare a spitalelor din România, care sunt riscurile unei decizii unilaterale de acreditare, și cum vă explicați că toate au fost acreditate, având în vedere situația precară a sistemului autohton de sănătate?’.

În răspunsul adresat parlamentarului tulcean, ministrul Sănătății îi dă dreptate acestuia: ‘Toate spitalele acreditate îndeplinesc mai mult de 45% din criteriile standardelor de acreditare a spitalelor aprobate prin ordinul Ministrului Sănătății nr. 972/2010 privind aprobarea Procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare a spitalelor’.

De asemenea, ministrul Sănătății a mai remarcat faptul că ciclul de acreditare iunie 2011 — iunie 2016 a declanșat un proces de învățare a modului în care se implementează un sistem de calitate în asistența medicală din spital și a pus bazele asigurării și îmbunătățirii calității serviciilor de spital și a siguranței pacientului: ‘Până la sfârșitul lunii martie 2016 au fost evaluate 365 de unități sanitare cu paturi, publice și private. Rapoarte de acreditare au fost aprobate pentru 180 de spitale și în perioada imediat următoare vor fi elaborate alte 43 astfel de documente. Precizăm că, potrivit reglementărilor în vigoare, înscrierea unui spital în procesul de acreditare este voluntară. În privința faptului că toate spitalele evaluate au fost acreditate, explicația constă în faptul că toate au îndeplinit cel puțin un nivel bazal de conformitate cu standardele de acreditare. Având în vedere că acest proces este la început, considerăm că dacă pragul de acreditare ar fi fost mai ridicat, ar fi apărut riscul ca spitale mari, care asigură asistența medicală pentru grupuri populaționale mari, nu ar mai fi putut intra în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate’.