Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Deputatul PSD Neviser Zaharcu: ‘În acest an nu sunt fonduri disponibile pentru demararea lucrărilor ANL în Tulcea’ Deputatul PSD Neviser Zaharcu: ‘În acest an nu sunt fonduri disponibile pentru demararea lucrărilor ANL în Tulcea’
Deputatul PSD Neviser Zaharcu a primit răspuns la interpelarea adresată viceprim-ministrului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe tema blocării construirii unui... Deputatul PSD Neviser Zaharcu: ‘În acest an nu sunt fonduri disponibile pentru demararea lucrărilor ANL în Tulcea’

zahDeputatul PSD Neviser Zaharcu a primit răspuns la interpelarea adresată viceprim-ministrului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe tema blocării construirii unui proiect ANL de 308 apartamente în municipiul Tulcea.

‘Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) nu poate începe un proiect extrem de important pentru Tulcea, respectiv construirea a 308 unități locative pe o suprafață de 2,5 hectare, teren preluat de municipalitate printr-o Hotărâre de Guvern de la Ministerul Apărării Naționale. Noul complexul de locuințe urmează să fie destinat atât salariaților MApN, cât și altor tineri care doresc să beneficieze de locuințe ANL, iar deficitul locativ din Tulcea este unul important. Din păcate, proiectul este blocat din cauze birocratice, respectiv deoarece nu a fost finalizată documentația și încă nu s-au transcris terenurile în cartea funciară, de la Ministerul Apărării către municipalitatea tulceană.

Având în vedere întârzierea majoră a demarării acestui obiectiv ANL, vă întreb domnule vicepremier în ce mod veți interveni pentru urgentarea situației și realizarea investiției menționate ?’, a arătat deputatul tulcean în documentul trimis ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

‘În ceea ce privește prevederile Hotărârea Guvernului nr. 1123/ 2011 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Tulcea, județul Tulcea, și pentru actualizarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precizăm că obiectivul de investiție din Str. 1848, totalizând 300 unități locative, ce urmează a se amplasa pe o suprafață de teren de 25.000 mp, a fost inclus în lista amplasamentelor din cadrul programului de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, încă din anul 2013, conform solicitării formulate de către autoritatea publică locală. Ulterior, în cursul lunii mai 2015, Ministerul Apărării Naționale a remis către ANL, Protocolul de colaborare încheiat între această instituție și Consiliul Local al Municipiului Tulcea, pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1123/ 2011, respectiv ‘Consiliul Local al Municipiului Tulcea va transfera în domeniul public ai statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform legii, 50% din locuințele realizate pe terenul imobilelor prevăzute la art. 2 alin. (1), dar nu mai puțin de 150 de unități locative, împreună cu terenul aferent acestora, în maximum 3 luni de la efectuarea recepției ta terminarea lucrărilor’. Conform acestui protocol, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a documentului, Consiliul Local al Municipiului Tulcea se obligă să transmită 150 unități locative către Ministerul Apărării Naționale, astfel:

110 unități locative situate pe str. 1848 și 40 unități locative situate pe str. Antenei fn. Precizăm că, la această dată, autoritatea publică locală a comunicat faptul că menține aceste obiective în programul implementat de ANL, demararea investițiilor fiind realizată în condițiile prevăzute la art. 43 alin. (9) din Legea finanțelor publice nr. 500/ 2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:’În programul de investiții publice vor fi introduse doar acele obiective/ proiecte sau categorii de investiții noi a căror finanțare poate fi asigurată integral, conform documentațiilor tehnico-economice aprobate, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului de cheltuieli pe termen mediu și/ sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii nr. 69/ 2010, cu excepția obiectivelor/ proiectelor sau categoriilor de investiții a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum și din fonduri externe rambursabile.’ De asemenea, precizăm că la momentul actual specialiștii ANL poartă discuții cu autoritatea publică locală în vederea definitivării documentației privind transferul terenului în folosința gratuită a ANL și promovarea investițiilor. Menționăm că, în anul 2016, nu sunt fonduri disponibile pentru demararea lucrărilor de construcții-montaj la aceste obiective.’, a apreciat ministrul Vasile Dîncu, în răspunsul trimis deputatului Neviser Zaharcu.