Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Deputatul PSD Neviser Zaharcu: ‘șase din cele 31 de companii de stat din Tulcea înregistrează pierderi în cuantum de 2.679 mii lei’ Deputatul PSD Neviser Zaharcu: ‘șase din cele 31 de companii de stat din Tulcea înregistrează pierderi în cuantum de 2.679 mii lei’
Deputatul PSD Tulcea, Neviser Zaharcu, a primit răspuns la interpelarea adresată ministrului Finanțelor Publice, Anca Dana Dragu, pe tema pierderilor companiilor de stat. ‘Potrivit... Deputatul PSD Neviser Zaharcu: ‘șase din cele 31 de companii de stat din Tulcea înregistrează pierderi în cuantum de 2.679 mii lei’

zaharcuDeputatul PSD Tulcea, Neviser Zaharcu, a primit răspuns la interpelarea adresată ministrului Finanțelor Publice, Anca Dana Dragu, pe tema pierderilor companiilor de stat.

‘Potrivit unor informații apărute în presă, România are probleme în privința raportărilor către Eurostat privind deficitul bugetar. Aceleași surse afirmă că deficitul bugetar depășește în momentul de față pragul stabilit cu Comisia Europeană pentru calculul deficitului bugetar prin cele două sisteme, respectiv metoda contului financiar și a celui nefinanciar. Datele privind conturile financiare pentru calcularea deficitului sunt verificate de BNR, iar cele nefinanciare de către INS’, a arătat parlamentarul social democrat în documentul înaintat conducerii MFP.

În finalul interpelării, deputatul PSD Tulcea a pus următoarele întrebări ministrului Finanțelor: ‘1. Când veți introduce în raportările oficiale pierderile companiilor de stat CFR Marfă, CFR Infrastructură și Termoelectrica?; 2. Care sunt pierderile din acest moment ale companiilor cu capital integral sau parțial de stat, atât la nivel național, cât și a celor din județul Tulcea?; 3. Ce impact vor avea datoriile tuturor companiilor de stat la creionarea bugetului de stat pentru anul viitor?’.

La prima întrebare, ministrul Finanțelor Publice a răspuns că, în conformitate cu prevederile art.58 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ‘în luna august a anului ulterior celui cu privire la care se face raportarea, Ministerul Finanțelor Publice elaborează și prezintă Guvernului un raport anual privind întreprinderile publice. Acest raport este publicat pe pagina proprie de internet a Ministerului Finanțelor Publice.’ Astfel, pentru anii 2011 — 2014, raportul întreprinderilor cu capital integral/majoritar de stat poate fi consultat la adresa http://www. mfinante. gov. ro/rapoarteGuvernanta. html?pagina=domenii și prezintă situația economico-financiară a tuturor întreprinderilor publice monitorizate, unul dintre capitole fiind dedicat primelor 10 întreprinderi publice care înregistrează pierderi în anul de raportare.

Referitor la întrebarea ‘Care sunt pierderile din acest moment ale companiilor cu capital integral sau parțial de stat, atât la nivel național, cât și a celor din județul Tulcea?’, ministrul Finanțelor a precizat: ‘La data de 31 decembrie 2015 pierderile înregistrate de întreprinderile cu capital integral/majoritar de stat sunt în sumă de 3.508.491 mii lei, iar cele ale întreprinderilor la care unitățile administrativ-teritoriale dețin capital integral/majoritar sunt în sumă de 718.665 mii lei. În ceea ce privește situația la nivelul județului Tulcea, din 31 de întreprinderi monitorizate, 6 înregistrează pierderi în cuantum de 2.679 mii lei.’

Cât privește întrebarea despre impactul datoriilor tuturor companiilor de stat la creionarea bugetului de stat pentru anul viitor, Dana Dragu a răspuns că ‘doar C.N. CFR S.A. primește sume de la bugetul de stat, în baza prevederilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar acestea nu pot fi utilizate pentru acoperirea datoriilor’