DEPUTATUL RADU ANIŞOARA SOLICITĂ REZOLVAREA PROBLEMEI TERENURILOR DE LA TURCOAIA

TIB_5124Locuitorii comunei Turcoaia isi doresc ca pentru terenurile proprietate sa-si plateasca impozitele in comuna in care si-au petrecut toată viața si sa nu fie nevoiti sa apeleze la sprijinul primăriei pentru transport, ca sa meargă la Cerna sa-si plătească impozitul pe teren 

Deputatul PSD Tulcea Anişoara Radu a adresat o interpelare cu privire la problema stabilirii graniţei de hotar a UAT comuna Turcoaia, acolo unde exista o situaţie juridică ce încurca practic contribuabilii.

UAT comuna Turcoaia încearcă de ani buni să-şi modifice graniţa de hotar în acord cu suprafaţa pe care o deţinea anterior anilor 1963-1964.

Reprezentanţii comunei Turcoaia susţin că din averea funciară în proprietate, în anul 1966 a comunei de 5347,00 ha arabil, aceasta a rămas cu doar 1501,57 ha teren agricol.

„După 1990 prin Hotărâri succesive ale Comisiilor judeţene de fond funciar se retrocedează terenuri arabile proprietarilor, locuitorilor comunei Turcoaia, sau comunei cu o suprafaţă totală de 1204,19 ha.

Însă, deşi proprietarilor din Turcoaia le-a fost retrocedată suprafaţa anterior menţionată, taxele şi impozitele aferente acestor terenuri sunt încasate în continuare de comunele Cerna şi Greci, graniţa de hotar nefiind modificată corespunzător.

UAT Turcoaia a încercat în 2016 modificarea limitei de hotar printr-o hotărâre judecătorească. Tribunalul Tulcea a reţinut în încheierea din 21 noiembrie 2016 că referitor la obiectul acţiunii de grăniţuire, practica şi doctrina sunt unanime în a considera că pe calea acţiunii judecătoreşti nu se creează un nou hotar între cele două proprietăţi, pronunţându-se o hotărâre declarativă de drepturi şi nu una constitutivă.

De asemenea, instanţa a constatat că nu are competenţă în stabilirea limitelor de hotar, aceasta impunându-se a se realiza conform Legii nr.215/2001, respectiv printr-o modificare legislativă.

Mai mult, instanţa a reţinut că reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea unor locuitori ai comunei Turcoaia pe teritoriul administrativ al comunei Cerna nu echivalează cu desfiinţarea unui eventual drept de proprietate al comunei Cerna asupra acestui teren. Apartenenţa bunului la domeniul public al statului sau la domeniul public/privat al unităţii administrativ-teritoriale urmează a fi clarificată prin lege.

În altă ordine de idei, prin Hotărârea nr.97/29 octombrie 2015 Consiliul Local al comunei Turcoaia a aprobat închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 79 ha, aflat în proprietatea privată a UAT Comuna Turcoaia şi aflat în prezent în zona de reconstituire a dreptului de proprietate al comunei Cerna.

Consiliul Local al comunei Cerna şi U.A.T. comuna Cerna au atacat Hotărârea nr.97/2015 în contencios administrativ, solicitând anularea hotărârii, susţinând că terenul se află pe teritoriul administrativ al U.A.T. Cerna.

Tribunalul Tulcea prin Sentinţa Civilă nr.1098 din 3 iulie 2017 respinge ca nefondată acţiunea Consiliului Local al comunei Cerna şi a U.A.T. comuna Cerna, deoarece prin Hotărârea nr.97/2015 nu se face nicio referire la zona de amplasare într-o anumită competenţă administrativă şi nici nu sunt schimbate limitele administrativ-teritoriale ale localităţilor învecinate.

În plus faţă de aceste speţe, U.A.T. comuna Turcoaia a transmis un memoriu către Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului în care prezintă detaliat situaţia de fapt şi solicită sprijin pentru cuprinderea în interiorul hotarului comunei Turcoaia a parcelelor care includ suprafaţa de 1204,19 ha, aşa cum rezultă din hotărârile comisiilor judeţene de fond funciar menţionate anterior. Memoriu pe care l-am ataşat acestei interpelări.

Se poate observa că nu pare a exista o altă soluţie în afara modificării legislative prin care să fie clar delimitate hotarele U.A.T.-urilor în cauză.

Având în vedere complexitatea problemei, vă solicit să întreprindeţi măsurile necesare pentru stabilirea pe cale legislativă a hotarelor U.A.T comuna Turcoaia, U.A.T. comuna Cerna şi U.A.T. comuna Greci “ se arată în interpelarea adresată de deputatul Anişoara Radu Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.