DEȘI LE LIPSEȘTE „OBIECTUL MUNCII “, ANGAJAȚII AEROPORTULUI TULCEA AU LITIGII DE MUNCĂ… CU AEROPORTUL!

Pe principiul nu avem avioane dar vrem sporuri ca și când am avea de muncă angajații Aeroportului Tulcea, prin indicat, continuă pretențiile ce au dus aproape la colaps chiar angajatorul lor ba chiar și la concedierea unor colegi, nu de mult.
Vineri consilierii județeni vor dezbate proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Unităţii Administrativ-teritoriale Judeţul Tulcea în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul” Delta Dunării” Tulcea, în vederea aprobării achiziţionării serviciilor juridice în litigiile de muncă cu Sindicatul Liber al R. A. Aeroportul” Delta Dunării” Tulcea.
Alți bani altă distracție, din bani publici.
Prin adresa nr. 64/13.01.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Tulcea sub nr.375/13.01.2020, R. A. Aeroportul” Delta Dunării „Tulcea înaintează Hotărârea nr.58/28.11.2019 a Consiliului de Administraţie şi Nota de fundamentare nr. 3115/12.12.2019 prin care solicită aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în litigiile de muncă cu Sindicatul Liber al R. A. Aeroportul” Delta Dunării” Tulcea justificat de faptul că în cadrul Biroului juridic, achiziții publice și marketing sunt încadrate doar două persoane, din care doar un singur salariat are funcția de consilier juridic, iar celălalt are studii economice. În momentul de față consilierul juridic al Regiei are o încărcare a timpului de lucru cu un volum mare de proceduri de achiziții sectoriale și contracte ce sunt în derulare și ce urmează a fi derulate, aferente proiectelor „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul” Delta Dunării” Tulcea – siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul” Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS 127704 și” Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul” Delta Dunării” Tulcea – asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul” Delta Dunării” Tulcea”, inclusiv achizițiile bugetate în B.V.C.- ul Regiei. Regia Autonomă Aeroportul” Delta Dunării „Tulcea are calitate de pârât într-un număr considerabil de litigii de muncă, în contradictoriu cu Sindicatul Liber al R. A. Aeroportul” Delta Dunării” Tulcea, precum şi 4 dosare de executare silită deschise de către Biroul Executorului Judecătoresc” Șelaru Adrian”, fiind necesară reprezentarea şi asistenţa Regiei în toate fazele procesuale, de către specialiști juriști/avocați în dreptul muncii, până la soluționarea definitivă a cauzelor.
Față de cele prezentate anterior, inițiatorul consideră oportun și necesar adoptarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Unităţii Administrativ-teritoriale Judeţul Tulcea în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul” Delta Dunării” Tulcea, în vederea aprobării achiziţionării serviciilor juridice în litigiile de muncă cu Sindicatul Liber al R. A. Aeroportul” Delta Dunării” Tulcea.
Tare am fi curioși să vedem și un raport de activitate sau cum decurge o foarte grea zi de muncă la aeroportul Tulcea, tot cu ochii în zare, după avioane…