Discuţii privind administrarea plajelor de la Vadu şi Corbu

Domnul Guvernator Lucian Eduard Simion, împreună cu specialiști din Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), au făcut o deplasare în zona plajelor de la Vadu și Corbu, în data de 17 aprilie 2015, pentru a discuta cu primarii și consilierii locali ai localităților Săcele și Corbu.

În ultimii ani, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării s-a confruntat cu o creştere a presiunii turiştilor, o intensificare a intrărilor cu mijloace motorizate şi a campărilor neautorizate pe plajele de la Vadu și Corbu.

Având în vedere că cele 2 zone nu au destinaţie turistică, ci fac parte din Rezervaţia  Biosferei Delta Dunării, fiind domeniu public de interes național, şi pentru a preveni repetarea acestor fenomene în sezonul care urmează, reprezentanţii ARBDD și primăriile au convenit ca fiind necesară adoptarea unor măsuri,  precum: Montarea de panouri de atenționare și semnalizare a limitelor RBDD, precum și panouri cu informaţii despre condițiile de acces în RBDD și activitățile reglementate pe plaje; Stabilirea de comun acord şi amenajarea unor zone de parcare pentru autovehicule, amplasarea de bariere astfel încât activitățile din zona plajelor să se facă terestru; Igienizarea zilnică a plajelor de către primăriile menționate; Monitorizarea continuă de către comisarii ARBDD a zonelor de plajă inclusiv a căilor de intrare/ieșire.

De asemenea, în cadrul acestei deplasări s-au vizualizat terenurile aparținând Agenției Domeniilor Statului din zona Chituc-tampon și strict-protejată, în vederea efectuării unui transfer de terenuri de la ADS către ARBDD pentru zonele cu valoare ecologică mare. La această întâlnire a participat și președintele ADS, Ilie Dumitru Haralambie Mitea, împreună cu care s-au vizualizat reperele și granițele zonelor aparținând ADS.