ENERGOTERM E ÎN COLAPS FINANCIAR!

Consilierii locali au analizat ieri o informare privind pregătirea și funcționarea sistemului centralizat pentru furnizarea energiei termice în sezonul rece 2019 – 2020 de către societatea Energoterm, informare ce prezintă și problemele financiare deosebite cu care se confruntă unitatea. În condițiile în care nu se vor recupera din debitele existente, există o mare posibilitate ca Energoterm să nu poată livra energie termică la iarnă.

La data de 30.06.2019, SC Energoterm SA Tulcea avea datorii totale în valoare de 9.566.061 lei, din care 5.066.061 lei reprezintă furnizorii curenți, iar 4.500.000 reprezintă linia de credit.
Datoriile mai mari sunt înregistrate la următorii furnizori:
SC Premier Energy SA = 2.705.186 lei
Alum SA = 551.883 lei
Aquaserv SA = 522.800 lei
Consiliul Local Tl = 461.147 lei
4.241.016 lei
Având în vedere că producția până la data de 30.06.2019 a înregistrat o scădere drastică, la această dată societatea înregistrează o pierdere în valoare de 1.948.937 lei. De menționat că în luna aprilie 2019 societatea s-a conformat legislației europene și a achiziționat certificate de emisii gaze cu efect de seră în valoare de 1.515.699 lei.
Începând cu luna iulie 2019, societatea a înregistrat o lipsă de lichidități, fapt ce a generat restanțe la furnizori.
„Dacă la 30.06.2019 s-a înregistrat pierderea menționată mai sus, în luna august aceasta a ajuns la valoarea de 3.569.892 lei. Estimăm că până la sfârșitul lunii decembrie, în condițiile în care se va menține nivelul producției din lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2018, pierderea înregistrată la nivelul anului 2019 va ajunge la valoarea de 2.000.000 lei. Pierderile se înregistrează din cauza următorilor factori:
Tariful pentru producerea energiei termice este dimensionat pentru o producție de energie termică anuală de 92.000 Gcal, în condițiile în care în anul 2018 s-au realizat 84.690 Gcal, iar pentru 2019 se estimează o producție de 80.000-81.000 Gcal;
Creșterea consumurilor specifice în condițiile reducerii producției anuale;
Creșterea prețurilor la materii prime și materiale în decursul unui an;
La această dată avem datorii la bugetul de stat în valoare de 174.825 lei, datorii pe care nu le putem achita, deoarece din încasările lunare de-abia putem acorda salariile angajaților și plăti o parte din viramentele către bugetul de stat:
Încasări:
Iulie 654.151 lei
August 532.059 lei
Totodată, nu ne putem respecta nici angajamentul încheiat cu furnizorul de gaz Premier Energy SRL, care prevede ca până la sfârșitul lunii septembrie să achităm toată restanța în valoare de 2.000.000 lei.
La data de 30.06.2019, situația creanțelor se prezintă astfel:
Asociații de proprietari = convenții individuale 10.106.695 lei
Agenți economici 886.501 lei
Total: 10.993.196 lei
Dacă până la sfârșitul lunii octombrie 2019, clienții societății nu vor înțelege că trebuie să-și achite datoriile restante, vom aplica măsura începerii furnizării energiei termice acolo unde sunt facturile achitate la zi “transmite conducerea Energoterm.

Demersurile efectuate de SC Energoterm SA Tulcea pentru încasarea creanțelor
Energoterm a întreprins o serie de acțiuni care au avut drept scop recuperarea debitelor restante, astfel:
În conformitate cu art. 42 alin. 6 ind, 1 din Legea 51/2006, au fost puse în executare un număr de 107 dosare persoane fizice și juridice, în valoare de 438.446,71 lei, din care a fost recuperată suma de 159.846,90 lei.
Au fost introduse un număr de 8 acțiuni împotriva persoanelor fizice pentru suma de 14.634,68 lei.
A fost depusă acțiune împotriva Asociației de proprietari Coral Plazza, pentru suma de 137.595,69 lei.
S-a continuat recuperarea debitelor din cele 91 dosare aflate pe rolul birourilor executorilor judecătorești, pentru un debit de 557.272,25 lei recuperându-se suma de 55.009,83 lei.
Au fost notificați toți debitorii persoane fizice și juridice, precum și asociațiile de proprietari.
În continuare înregistrăm probleme deosebite la asociațiile de proprietari care sunt în executare, deoarece refuză deschiderea unui cont bancar astfel cum sunt obligate de art. 20 alin. 1 din Legea 198/2016 și nu dețin bunuri ce pot face obiectul urmăririi silite.
„De asemenea, o problemă cu care ne confruntăm sunt imobilele administrate de Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu, deoarece sunt situații când chiriașii pleacă fără a se face verificări dacă și-au achitat debitele și fără ca societatea să fie înștiințată.
Energoterm va continua măsurile întreprinse și va proceda la luarea tuturor măsurilor legale care se impun pentru recuperarea debitelor restante “.