EVALUAREA ACTIVITĂȚII INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN TULCEA ÎN ANUL 2016

   IMG_3352În anul 2016, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea şi-a desfăşurat activitatea, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice și cresterea gradului de siguranță al cetățenilor.
   Obiectivele generale stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române pentrul anul 2016 au fost:
   Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor.
   Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale.
   Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.
   Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

   EVALUAREA ACTIVITĂȚII POLIȚIEI RUTIERE PE ANUL 2016
   Siguranţa traficului rutier

   Analiza evoluţiei dinamicii accidentelor rutiere a relevat faptul că în anul 2016, pe drumurile publice din județul Tulcea accidentele grave au scăzut cu 4,65% în comparație cu 2015, iar decesele rezultate în urma producerii acestor accidente au scăzut cu 27,27%.
   Principalele cauze generatoare de accidente rutiere produse pe raza judeţului Tulcea au fost: viteza, pietoni pe partea carosabilă şi abateri comise de conducătorii de atelaje şi depăşirea neregulamentară.
   Pentru prevenirea comiterii de evenimente rutiere au fost aplicate 24513 contravenţii.
   În anul 2016, activitatea de prevenire – educaţie rutieră s-a concretizat prin: 70 şedinţe în şcoli, 142 protocoale încheiate, 287 articole publicate în presă.

   CRIMINALITATEA CONTRA PATRIMONIULUI

   În 2016, au fost sesizate cu 4,43% mai puține infracţiuni contra patrimoniului faţă de 2015. Dintre acestea 71,07% infracţiuni contra patrimoniului au fost semnalate în mediul urban, iar diferenţa de 28,93% a fost semnalată în mediul rural.
   În perioada analizată, 58,02% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului sesizate îl reprezintă infracţiunile de furt.
   În 2016, au fost sesizate cu 11,18% mai puține infracţiuni de furt din locuinţe, din care 74,46% au fost semnalate în mediul urban şi 25,4% astfel de infracţiuni de furt au fost reclamate în mediul rural.
   În această perioadă au fost sesizate infracţiuni de distrugere cu 6,16% mai puține decât în anul anterior.

   REGIMUL ARMELOR, EXPLOZIVILOR ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE

   În anul 2016, polițiștii specializați din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoare au confiscat, 313 kg de substanțe periculoase, 1501 produse de uz fitosanitar și 131 de explozivi.

   SILVICULTURĂ

   În anul 2016 activităţile pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale la regimul silvic, circulaţiei, prelucrării şi comercializării materialului lemnos s-au desfăşurat în baza dispozitiilor din Planul de Acţiune „SCUTUL PĂDURII 2016”, precum si a protocoalelor de cooperare încheiate între Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea şi celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu de pe raza judeţului.
   Polițiștii au dispus ridicarea în vederea confiscării a cantității de 2351 m.c. material lemnos.

   PISCICULTURĂ

   În anul 2016 activităţile pentru prevenirea şi combaterea faptelor de braconaj piscicol s-au desfăşurat în baza dispozitiilor din Planul de Acţiune „STOP BRACONAJULUI 2016”, precum si a protocoalelor de cooperare încheiate între Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea şi celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu de pe raza judeţului.
   În 2016, poliţiştii tulceni au ridicat în vederea confiscării 2905 kg de peşte și 790 de unelte de pescuit.

   PREVENIREA CRIMINALITĂȚII

   În cursul anului 2016, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat 105 de activități preventive adresate unui număr de 4357, în principal având ca obiectiv prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor precum și prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului.

   În 2017, polițiștii tulceni vor continua activitățile pentru creşterea gradului de siguranţă şi protecţie al cetățeanului prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale, asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.
   COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE