Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

EXCLUSIV: HARTA PROIECTELOR CE VOR REÎNVIA SULINA. CE INVESTIŢII SE DORESC A FI REALIZATE CU FONDURI EUROPENE! EXCLUSIV: HARTA PROIECTELOR CE VOR REÎNVIA SULINA. CE INVESTIŢII SE DORESC A FI REALIZATE CU FONDURI EUROPENE!
Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării a întocmit un plan denumit „Sulina – propunere de dezvoltare “, plan ce vizează realizarea unor investiţii... EXCLUSIV: HARTA PROIECTELOR CE VOR REÎNVIA SULINA. CE INVESTIŢII SE DORESC A FI REALIZATE CU FONDURI EUROPENE!

2sAsociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării a întocmit un plan denumit „Sulina – propunere de dezvoltare “, plan ce vizează realizarea unor investiţii cu ajutorul fondurilor europene gestionate de acest instrument constituit în scopul organizării, reglementării, finanţării, monitorizării şi coordonării în comun, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.
„Planşele şi documentele sunt supuse discuţiilor, deja le-am analizat şi împreună cu primarul oraşului Sulina, Nicolae Rădus, care a fost încântat de propuneri. Dupa ce acestea vor fi finalizate, banii existând deja, putem spune că vom readuce Sulina la viaţă, atât pe termen scurt, 1sca investiţii, locuri de muncă, cât şi pe viitor prin revitalizarea acestui loc deosebit şi prin aceste noi oportunităţi pe care le deschidem investitorilor “ne-a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu.
Printre propunerile de investiţii se număra realizarea unui port de agrement şi pentru acostarea navelor de croazieră, funicular, port maritime pescăresc, amenajarea şi modernizarea cheului existent, teren de golf, grădina botanică, amenajări pentru sporturi nautice, parc şi zone comerciale, heliport şi multe alte lucrări de infrastructură, majoritatea urmând a fi realizate în zona administrate momentan de Administraţia Zonei Libere Sulina.
3sInstrumentul financiar ÎŢI asigură finanțarea pentru proiecte din toate programele operaționale, cuprinzând investiții din FC, FEDR, FSE, FEADR și FEPAM. Astfel, în perioada de programare 2014-2020 pentru instrumentul ITI sunt stabilite alocări indicative în valoare totală de circa 1,11 miliarde Euro, distribuite în cadrul programelor operaționale, după cum urmează:
– Programul Operaţional Infrastructura Mare – € 407,640,000.00;
– Programul Operaţional Regional – € 358,106,383.00;
– Programul Operaţional Capital Uman – € 60,000,000.00;
– Programul Operaţional Competitivitate – € 60,000,000.00;
– Programul Operaţional Capacitate Administrativă – € 4s16,000,000.00;
– Programul Naţional Dezvoltare Rurală – € 168,000,000.00 (inclusiv contribuția națională);
– Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Marine – € 37,000,000.00;
5s6s– Programul Operațional Asistență Tehnică – € 5,000,000.