Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Finanțarea podului suspendat peste Dunăre Tulcea-Brăila a fost aprobată de Comisia Europeană. Documentul oficial Finanțarea podului suspendat peste Dunăre Tulcea-Brăila a fost aprobată de Comisia Europeană. Documentul oficial
Podul suspendat peste Dunăre Tulcea – Brăila, unul dintre cele mai relevante proiecte ale României, cu un deosebit impact asupra competitivității economice a României,... Finanțarea podului suspendat peste Dunăre Tulcea-Brăila a fost aprobată de Comisia Europeană. Documentul oficial

Podul suspendat peste Dunăre Tulcea – Brăila, unul dintre cele mai relevante proiecte ale României, cu un deosebit impact asupra competitivității economice a României, având o valoare record de finanțare, de 2,57 miliarde lei, a fost aprobat de Comisia Europeană vineri, 30 august.

În virtutea transparenţei şi pentru că tulcenii trebuie să fie informaţi, vă transmitem ataşat documentul oficial privind finanţarea din fonduri europene a construcţiei podului peste Dunăre Tulcea-Brăila.

„Documentul semnat de vicepreşedintele Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans este poate dovada în plus care elimină definitiv dubiile agăţate cu rea intenţie sau din neştiinţă de acest proiect major pentru Tulcea, Dobrogea, pentru România.

Am spus că podul se face şi demonstrez, cu fapte, că îmi voi respecta acest angajament luat în faţa tulcenilor.

Este un moment istoric pentru Tulcea, un moment pe care, cu vădit interes politic, unii se străduiesc să-l plaseze în mediocru, printr-o campanie de dezinformare în mediul online.

Adevărul şi faptele, nu vorbele goale, sunt atuul meu în faţa tulcenilor alături de care mă bucur că această investiţie dorită istoric se realizează fie că unora dintr-un anumit spectru politic, cu un evident sentiment antiromânesc, nu le convine.

Îi asigur încă o dată pe tulceni că podul peste Dunăre Tulcea-Brăila se face, este o investiție cu o importantă componentă economică pentru Tulcea, pentru regiune, o investiție așteptată de ani mulți de toți tulcenii, o investiție care va genera dezvoltare locală, locuri de muncă.

Cel mai important, spun eu, este respectarea termenului de punere în funcțiune, lucru de care sunt absolut convins. Sunt mulțumit de ritmul lucrărilor, cred că suntem deja în avans cu lucrările la această investiție, dorită istoric de dobrogeni și chiar de toată țara”,a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu.

Podul suspendat peste Dunăre – proiect strategic în Conectivitate este cuprins în Master Planul General de Transport al României și face parte din categoria proiectelor de tip ITI.

Proiectul are drept obiectiv crearea unei căi moderne de comunicație, cu mari implicații în dezvoltarea regională a zonei Dobrogei, prin fluidizarea traficului între localităţile Brăila, Galați, Tulcea și Constanța și prin creșterea siguranței utilizatorilor.

Proiectul prevede construirea propriu-zisă a podului suspendat peste Dunăre, cu o lungime de 1,9 km, construirea a 16,940 km de drum principal între Brăila și Jijila (din care 5,746 km – 2×2 benzi;11,155 km – 2×1 benzi), construirea a 2 viaducte de acces de 90 m fiecare, un drum de legătură (racord cu Macin), de 4,366 km, un pasaj, 12 poduri, 23 structuri casetate, un centru de întreținere și operare, un nod rutier, 7 intersecții la nivel (5 girații și 2 intersecții în T), o stație de taxare. Lungimea totală a drumului nou construit va fi de 23,461 km.

Proiectul începe la nord de municipiul Brăila, din intersecția DN2B Buzău – Brăila – Galați cu șoseaua Baldovinești (km 110+344 DN2B), intersectează drumul județean DJ 221B, după care traversează drumul național DN22B Brăila – Galați si Fluviul Dunărea în zona km 165+800 (kilometraj pe Dunăre măsurat de la Sulina), şi realizează legătura cu drumul național DN22 Râmnicu Sărat – Brăila – Tulcea (km 108+310), la nord de localitatea Jijila. După traversarea Dunării traseul va face legătura cu drumul național DN22 între localităţile Smârdan și Măcin printr-un drum de legătură.

Termenul de execuție pentru pod este anul 2022.

 

Textul complet al documentului

 

„DECIZIA DE APLICARE A COMISIEI

din 30.8.2019

privind aprobarea contribuției financiare la proiectul major „Creșterea accesibilității in Regiunea Dobrogea: Pod rutier peste Dunăre la Brăila”, selectat ca parte a

programului operațional Infrastructură Mare din România

 

COMISIA EUROPEANĂ,

 

Având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime

și având in vedere dispozițiile generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și abrogând Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, în special articolul 102 alineatul (2),

Întrucât:

 

(1) Prin Decizia de punere în aplicare C (2015) 4823 a Comisiei, astfel cum a fost modificată ultima dată de Decizia de punere în aplicare C (2018) 8890 a Comisiei,  anumite elemente ale

programului operațional „Infrastructura Mare” pentru sprijin din partea Fondului European de Dezvoltare Regională („FEDER”) și a Fondului de Coeziune în cadrul Investițiilor pentru

dezvoltare și locuri de muncă în România au fost aprobate.

 

(2) In data de 24 mai 2019, România a înaintat Comisiei o cerere ce are în vedere o contribuție din partea FEDER pentru proiectul major „Creșterea accesibilității in Regiunea Dobrogea: Pod rutier peste Dunăre la Brăila”, selectat de către autoritatea de management sub axa prioritară 2 „Îmbunătățirea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, incluzând noduri multimodale” ale programului operațional „Infrastructură mare”, prezentat în versiunea sa finală la 7 iunie 2019.

 

(3) România a furnizat Comisiei toate informațiile necesare cu privire la acest proiect în conformitate cu articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

 

(4) Comisia a evaluat proiectul pe baza informațiilor stabilite din articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și a ajuns la concluzia că: contribuția financiară pentru proiectul „Creșterea accesibilității in Regiunea Dobrogea: Pod rutier peste Dunăre la Brăila” selectat de autoritatea de management în conformitate cu articolul 125 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 este justificata.

 

(5) În conformitate cu litera (b) al primului paragraf din articolul 61 alineatul (3) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, valoarea curentă estimată a veniturilor nete care vor fi generate in urma proiectului a fost luata în calcul pentru determinarea costului total eligibil.

 

(6) Prin urmare, contribuția financiară la proiect ar trebui aprobată,

 

 

A FOST ADOPTATA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

  1. Contribuția financiară la proiectul „Creșterea accesibilității in Regiunea Dobrogea: Pod rutier peste Dunăre la Brăila”, selectat ca parte a programului operațional „Infrastructura mare” din România este aprobat.
  2. Costul total eligibil pentru proiectul major este stabilit la 427 487 349 EUR.

 

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează României.

Întocmit la Bruxelles, 30.8.2019

Din partea Comisiei

Frans TIMMERMANS

Vicepreședinte”