Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

 Finanţări nerambursabilă de maximum 200.000 de euro pentru IMM-uri, prin programul Microindustrializare 2018!  Finanţări nerambursabilă de maximum 200.000 de euro pentru IMM-uri, prin programul Microindustrializare 2018!
Pentru înscrierea în Programul Microindustrializare 2018, operatorii economici pot completa şi transmite online planul de afaceri până la epuizarea bugetului. Alocaţia financiară nerambursabilă (AFN)...  Finanţări nerambursabilă de maximum 200.000 de euro pentru IMM-uri, prin programul Microindustrializare 2018!

Pentru înscrierea în Programul Microindustrializare 2018, operatorii economici pot completa şi transmite online planul de afaceri până la epuizarea bugetului. Alocaţia financiară nerambursabilă (AFN) pentru firmele selectate va fi de maximum 200.000 de euro pentru un beneficiar. Suma va acoperi cel mult 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Așadar, antreprenorul va suporta în final o contribuţie proprie de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minim 3 ani să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul programului multianual de industrializare.
„Consider că este o șansă pe care nu trebuie să o rateze niciun antreprenor care dorește să se dezvolte, să se modernizeze pentru a deveni competitiv în economia de piață. Acest program încurajează și stimulează mediul de afaceri să se dezvolte și altfel, în afară de accesarea clasicelor credite bancare pentru care plătesc comisioane și dobânzi ce uneori depășesc 10% pe an din valoarea creditului” a declarat deputatul tulcean Anișoara Radu, membru în Comisia pentru Muncă și Protecție Socială.
Condiții de eligibilitate la depunerea cererii de finanțare
Pot beneficia de prevederile acestui program de finanțare, IMM-urile din toate cele opt regiuni ale țării, în timp ce doar microîntreprinderile din București-Ilfov pot solicita acordarea ajutorului financiar nerambursabil.
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii stabilește pragurile valorile pentru încadrarea unei societăți comerciale în categoria micro întreprinderilor sau a IMM-urilor, astfel:
o microîntreprindere are până la nouă angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la două milioane euro;
un IMM are până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.
Reguli aplicabile după acordarea ajutorului nerambursabil
După acordarea ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarii sunt obligaţi, pentru o perioadă de trei ani începând cu anul următor acordării sprijinului, să respecte mai multe condiții:
să menţină investiţia pentru care primesc ajutor financiar în cadrul programului;
să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului;
să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere;
să păstreze numărul locurilor de muncă nou create prin program, dar și categoriile suplimentare asumate (absolvent după anul 2012/persoană defavorizată/șomer).
„Obiectul finanţării trebuie să se încadreze într – una sau mai multe dintre următoarele categorii de cheltuieli eligibile: Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, licenţe), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA). Cine este interesat trebuie să consulte lista codurilor CAEN eligibile.
În termen de 10 zile de la data primirii scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare, beneficiarii vor semna contractul de finanţare. Termenul limită este 4 dec.2018. Pentru contribuţia proprie poate fi folosită şi componentă de credit bancar. Cheltuielile eligibile, certificate, pentru care se aloca fonduri din cadrul programului se efectuează în maxim 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului “mai informează deputatul Anișoara Radu.