Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

FLAG DELTA, CONFERINŢA DE FINAL DE AN LA HOTEL DELTA FLAG DELTA, CONFERINŢA DE FINAL DE AN LA HOTEL DELTA
Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării a organizat joi 20 decembrie 2018 Conferința de Promovarea a Proiectului” Plan de Dezvoltare Locală... FLAG DELTA, CONFERINŢA DE FINAL DE AN LA HOTEL DELTA

Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării a organizat joi 20 decembrie 2018 Conferința de Promovarea a Proiectului” Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești”, eveniment ce a avut loc la sala de ședințe a Hotelului DELTA „Toma Caragiu”, începând cu orele 11.

Cuvânt de deschidere a aparţinut domnilor Daniel Buhai – președinte FLAG Delta Dunării, respective Valentin Moldoveanu – manager proiect, care au prezentat stadiul implementării proiectului” PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREȘTI”, situaţia dosarelor depuse şi activitatea curentă.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Consiliului de Administraţie, angajaţii FLAG Delta şi potenţiali beneficiari.

„În cadrul şedinţei de selecţie au fost analizate cele treisprezece proiecte care au fost declarate admise în urma finalizării procedurilor de evaluare din cadrul compartimentului de Evaluare şi Selecţie al FLAG Delta Dunării şi au fost declarate selectate spre finanţare toate proiectele acestea îndeplinind condiţia de coerența cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei şi a celorlalte criterii de selecţie în conformitate cu Procedură Operaţională de Selecţie a FLAG Delta Dunării.La momentul de faţă ne continuăm activitatea conform planului “a declarat Valentin Moldoveanu, manager FLAG DELTA.

Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării – a încheiat cu succes selecţia proiectelor declarate admise în urma finalizării procedurilor de evaluare pentru Măsura 3 – Guvernanță locală, Inovare, Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului istoric și cultural al zonei din cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020. Procedura de selecție și de evaluare pentru restul măsurilor este în curs de desfăşurare.