Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării a încheiat cu succes sesiunile de depuneri cereri de finanțare, în cadrul Strategiei Plan de...

Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării a încheiat cu succes sesiunile de depuneri cereri de finanțare, în cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești, finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020.
Numărul proiectelor depuse este unul destul de mare, depășind deja alocarea de fonduri, semn că oferta FLAG Delta a fost bine recepționată în rândul comunităților din teritoriu.
„Per total, au fost depuse 88 de cereri de finanțare, 48 de către beneficiari publici (UAT-uri), 40 de către beneficiari privați (societăți comerciale, PFA-uri, ONG-uri), valoarea totală a cererilor de finanțare depuse fiind de 15.081.871,38 euro. Reamintim că valoarea fondurilor alocate prin FLAG Delta este de 7.550.000 euro, astfel că avem o depunere de cereri de aproximativ 200%“, a declarat Valentin Modoveanu, manager FLAG Delta Dunării.
„Faptul că valoarea totală a proiectelor depuse spre finanțare este de 200% este un lucru extraordinar. Aceasta înseamnă că există o anumită expertiză, o anumită calitate umană a celor implicați în această activitate. Pe noi ne interesează să avem o absorbție de 100% și să reușim, alături de grupul local, să găsim posibilitatea realocării altor sume pentru FLAG-ul nostru. Dacă reușim să mai deschidem o sesiune, sigur se vor mai depune proiecte viabile.
Vreau să îi felicit pe toți cei care s-au implicat și au muncit pentru ca lucrurile să stea astăzi foarte bine, să avem garanția absorbției de 100%, astfel încât să putem solicita realocarea și altor fonduri pe FLAG. Sper să o țineți mai departe tot așa, sper să nu avem nicio corecție, sper să îi sprijiniți în continuare pe beneficiari și să fim un reper pe ceea ce înseamnă absorbție din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în mod special pentru FLAG-ul tulcean“, a declarat președintele Horia Teodorescu.
În afară de proiectele de la nivelul acestui program operațional, FLAG Delta încearcă să se dezvolte în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Din acest punct de vedere, grupul local a depus un proiect în cadrul parteneriatului România-Ucraina, pe programe transfrontaliere, privind promovarea culturală, gastronomică între cele două teritorii, dar și un proiect pe tema Economiei albastre în zona Mării Negre privind posibilitarea reducerii impactului uman, a poluării în zonă.

Per total, au fost depuse 88 de cereri de finanțare, 48 de către beneficiari publici (UAT-uri), 40 de către beneficiari privați (societăți comerciale, PFA-uri, ONG-uri), valoarea totală a cererilor de finanțare depuse fiind de 15.081.871,38 euro. Reamintim că valoarea fondurilor alocate prin FLAG Delta este de 7.550.000 euro.
Defalcat pe măsuri, situația cererilor de finanțare este următoarea:
– Măsura 1- Diversificarea activității de pescuit și crearea de locuri de muncă în zonă FLAG Delta Dunării
Valoarea totală a cererilor de finanțare depuse este de 4.910.312,41 euro, fiind depuse 35 de cereri de finanțare.
Pe această măsură, cele mai semnificative proiecte vizează construire modernizare pensiuni, spaţii de cazare, unităţi de servire a mesei, achiziţie ambarcaţiuni.
– Măsura 2- Valorificarea patrimoniului natural și măsuri de protejare a mediului în zonă FLAG Delta Dunării
Valoarea totală a cererilor de finanțare depuse este de 5.062.854,41 euro, fiind depuse 35 de cereri de finanţare.
Pe această măsură, cele mai semnificative proiecte vizează achiziționarea unor facilități de acostare, modernizarea sistemului de iluminat public, amenajare locuri de agrement.

– Măsura 3 – Guvernanță locală, Inovare, Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului istoric și cultural al zonei.
Valoarea totală a cererilor de finanțare depuse este de 5.108.704,56 euro, fiind depuse 22 de proiecte.
Pe această măsură, cele mai semnificative proiecte vizează construirea unor centre comunitare sanitare, achiziționarea unor utilaje pentru situații de urgență, punerea în valoare a patrimoniului cultural și organizarea unor evenimente pentru promovarea Deltei Dunării.
Tipul apelului este competitiv cu termen limită de depunere, în acest moment deja demarând evaluarea cererilor de finanţare depuse.
INFORMAȚII DE BACKGROUND
Valoarea totală a Strategiei de Dezvoltare Locală este 51.575.922,63 lei.
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 2.675.100,00 lei (echivalentul a 600.000 EURO).
Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil acordată în cadrul unui proiect care se încadrează în regulile ajutorului de minimis, va fi de 891.700,00 lei (echivalentul a 200.000 de EURO) și de 445.850,00 lei (echivalentul a 100.000,00 de euro) în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost) pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs).
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.292,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO).
Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii.
Ghidul Solicitantului și Procedurile Operaționale ale FLAG Delta Dunării sunt afișate pe site-ul www.flagdelta.ro și sunt disponibile la cerere la sediul FLAG Delta Dunării: municipiul Tulcea, strada Dumitru Ivanov, nr. 6, bloc IBEROM, etaj 2; contact: telefon fix: 0340401630, telefon mobil: 0756144580, mail: flag.delta@yahoo.com.