FLAG Delta Dunării, la ceas de bilanț

Vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, Dumitru Mergeani, a participat astăzi la conferința de presă prilejuită de prezentarea activității Asociaței Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunarii, la nouă ani de la înființare și la mai mult de doi ani de la demararea unor proiecte deosebit de importante.

Din prezidiu au mai făcut parte Cătălin Balaban, președintele Asociației de Pescari „Golovița”, alături de care a fost prezentă întreaga echipă FLAG, pe care vicepreședintele Mergeani a numit-o una „tânără, dar profesionistă, o echipă în care tinerețea este un atu, nu un balast în ceea înseamnă pregătirea profesională”.

În cadrul conferinței, managerul FLAG Delta Dunării, Valentin Moldoveanu, a realizat o succintă trecere în revistă a activității Asociației, la nivelul accesării de proiecte dedicate în special sectorului piscicol și de acvacultură și destinate comunităților din Delta Dunării.

Grație acestui instrument, FLAG, al cărui membru este și Consiliul Județean încă de la înființare, iată că reușim să venim în sprijinul investitorilor privați și ai instituțiilor publice, dar, dincolo de toate, în sprijinul comunității județului Tulcea. 10 milioane de euro, ceea ce nu e deloc puțin, 34 de proiecte finanțate până acum și încă 10 în așteptare, iată un bilanț îmbucurător pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea sectorului piscicol tulcean și nu numai. Sperăm și așteptăm continuarea proiectului FLAG, cu o redistribuire de aproximativ 5 milioane de euro, de care zona Deltei are nevoie, pentru că, să nu uităm, toate aceste lucruri se fac pentru îmbunătățirea calității vieții oamenilor din Delta Dunării”,  a declarat, în acest sens, vicepreședintele Consiliului Județean, Dumitru Mergeani.

PREZENTARE GENERALA ACTIVITATE FLAG DELTA DUNARII

În anul 2010 a luat fiinţă Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării prin acordul de voinţă a cinci membri fondatori: Consiliul Judeţean Tulcea, A.R.B.D.D, Asociaţia Ro-Pescador, Asociaţia Black Sea – Sfântu Gheorghe, Asociaţia Rechinul – Crişan având ca scop şi obiectiv ‘’elaborarea şi implementarea unei Strategii de dezvoltare locală, care să urmărească dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern şi dinamic bazat pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultura, având în considerare toate aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică”.

În prezent, Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării este formată din şapte membri asociaţi dintre care: două entităţi publice Administraţia Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării şi Consiliul Judeţean Tulcea, trei susţinători ai societăţii civile (asociaţii), Asociaţia “Black Sea”, Asociaţia “Rechinul”, Asociatia de pescari “Golovita” şi Asociaţia „Ivan Patzaichin – Mila 23” (membru cu drepturi depline din lună martie a anului 2016) şi un organism privat Asociaţia “Ro-Pescador”.

 

Teritoriul vizat este coerent din punct de vedere functional in privinta aspectelor geografice, economice si sociale, vizeaza zona Deltei Dunarii si include 25 unitati administrativ-teritoriale, fiind  situat  in partea sud-est a judetului Tulcea. Teritoriul FLAG Delta Dunarii este situat integral in arealul Investitiei Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI). Zona de pescuit si acvacultura se confrunta cu o serie de probleme ce caracterizeaza zonele pescaresti si de acvacultura de pe intreg teritoriul Romaniei, in mare parte, dar prezinta si caracteristici geografice si de dezvoltare economico-sociala, distincte.

 

Asociatia Grupul Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii implementeaza in perioada 24.03.2017-31.12.2023 proiectul „Strategie de dezvoltare locala integrata a Grupului Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii”. Valoarea totala a strategiei, stabilita prin contractul de finantare nr. 29/24.03.2017, este de 51.662.868,75 lei din care 8.415.418,75 lei cheltuieli de functionare ale Grupului si 9.585.775,00 lei fonduri alocate pentru cele 3 Masuri finantabile.

Pana in prezent au fost semnate 3 (trei) Acte aditionale la Contractul de finantare 29/24.03.2017:

 • Act aditional nr.1/29.12.2017, confom caruia valoarea toatala alocata implementarii SDL este de 51.575.922,63 lei, din care 41.990.147,63 lei valoare alocata implementarii proiectelor din POPAM (inclusiv costurile de functionare si animare) si 9.585.775,00 lei cofinantare beneficiari in cadrul masurilor din Strategie
 • Act aditional nr.2/2018/24.07.2018, prin care se modifica articolele cu privire la ”Evaluarea performantei pentru implementare SDL”
 • Act aditional nr.3/17.09.2019, prin care care se modifica articolele cu privire la ”Evaluarea performantei pentru implementare SDL”

 

Au fost inaintate spre aprobare  de către Direcţia Generală de Pescuit- Autoritatea de Management Program Operaţional de Pescuit  si Afaceri Maritime Manualele de Proceduri si Ghidurile Solicitantului aferente masurilor SDL, in luna iulie 2017.

 

Urmare aprobării Schemei de Minimis, documentele au fost revizuite si retransmise spre catre DGP AMPOPAM in  data de 23.02.2018, iar documentele de accesare a măsurilor din SDL, au fost aprobate prin Notificarea de aprobare nr.321505/02.03.2018.

 

Ghidurile si Procedurile au fost revizuite si aprobate prin notificarile nr.322578/16.04.2018 si 325792/23.07.2018, si incepand cu data de 16.04.2018, au putut fi depuse cereri de finantare penntru Masura 3; incepand cu 25.04.2018 – masura 2 si cu 02.05.2018- Masura 3.

 

Detaliem mai jos cele trei sesiuni pentru depunerea cererilor de finantare,  dupa cum urmeaza:

 1. Masura 1 – Diversificarea activitatii de pescuit si crearea de locuri de munca in zona FLAG Delta Dunarii.

Tipul apelului- competitiv cu termen limita de depunere.

Data si ora de la care s-au depus cereri de finanțare: 02.05.2018, ora 10.00

Data și ora limită până la care s-au depus cereri de finanțare: 20.06.2018, ora 15.00.

Suma totală alocată -10.299.135,00 lei echivalentul a 2.310.000,00 euro.

Au fost depuse 38 proiecte, dintre care:

 1. 15 proiecte selectate cu finantare cu o valoare publica de 9.547.342,70 lei
 2. 3 proiecte selectate fara finantare cu o valoare publica de 1.740.168,90 lei
 3. 17 proiecte respinse cu o valoare publica de 10.848.288,94 lei
 4. 3 proiecte retrase cu o valoare publica de 1.774.934,12 lei

In urma evaluarii DGP AMPOPAM , au fost respinse 2 proiecte cu o valoare publica de 1.334.155,75,  si au fost contractate 13 proiecte cu o valoare publica 8.213.186,95 lei.

Din economia rezultata de 2.085.948,05, s-au transmis catre DGP AMPOPAM cele 3 proiecte selectate fara finantare in valoare de 1.740.168,90 lei.

 

 1. Masura 2 – Valorificarea patrimoniului natural si masuri de protejare a mediului in zona FLAG Delta Dunarii.

Tipul apelului- competitiv cu termen limita de depunere.

Data si ora de la care s-au depus cereri de finanțare: 25.04.2018, ora 10.00

Data și ora limită până la care s-au depus cereri de finanțare: 22.06.2018, ora 15.00.

Suma totală alocată – 6.999.845,00 lei echivalentul a 1.570.000,00 euro.

 

Au fost depuse 45 proiecte , dintre care:

 1. a) 5 proiecte selectate cu finantare cu o valoare publica de 6.755.353,81 lei
 2. b) 10 proiecte selectate fara finantare cu o valoare publica de 3.765.775,60 lei
 3. c) 18 proiecte respinse cu o valoare publica de 13.586.500,57 lei
 4. d) 12 proiecte retrase cu o valoare publica de 4.694.703,59 lei

In urma evaluarii DGP AMPOPAM ,s-au semnat 5 contracte cu o valoare publica de 6.755.353,81 lei si au fost transmise spre verificare 5 proiecte care au fost selectate fara finantare, cu o valoare publica de 3.765.765,60  lei.

 

 1. Masura 3 – Guvernanta locala, Inovare, Promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului istoric si cultural al zonei.

Tipul apelului- competitiv cu termen limita de depunere.

Data si ora de la care s-au depus cereri de finanțare: 16.04.2018, ora 15.00

Data și ora limită până la care s-au depus cereri de finanțare: 22.06.2018, ora 15.00.

Suma totală alocată -16.362.695,00 lei echivalentul a 3.670.000,00 euro.

Au fost depuse 24 proiecte , dintre care:

 1. a) 13 proiecte selectate cu finantare cu o valoare publica de 15.596.741,21 lei
 2. c) 9 proiecte respinse cu o valoare publica de 7.180.418,08 lei
 3. d) 2 proiecte retrase cu o valoare publica de 912.376,20 lei

 

In urma evaluarii DGP AMPOPAM ,s-au semnat 13 contracte cu o valoare publica de 15.596.741,21 lei.

 

Mentionam faptul ca depunerea Cererilor de Finantare a fost realizata pe suport hartie, deoarece sistemul de depunere electronica MySMIS nu era funcțional la momentul lansării apelurilor, iar in prezent, avand in vedere faptul ca sistemul electronic MySMIS a devenit funcțional, toti beneficiarii au obligatia de a introduce cererea de finantare in sistemul informational, semnate cu semnatura electronica extinsa.

 1. ASPECTE JURIDIEC FLAG DELTA DUNARII

În perioada 19.07.2018–06.05.2019, Comisia constituită prin Hotararea A.G.A. a Flag Delta Dunării nr. 14 din 10.07.2018 a soluționat un număr de 23 contestații (9 unități administrativteritoriale, 4 societăți comerciale, 3 unităti de cult), punând în aplicare dipozițiile Procedurii operaționale de soluționare a contestațiilor.

Contestatiile au fost formulate de solicitanții de finanțări nerambursabile, care au depus cereri în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, în urma notificărilor cu privire la neconformitatea cererilor de finanțare, după verificarea conformitătii administrative și eligibilității.

În cadrul Măsurii nr. 1–Diversificarea activității de pescuit și crearea de locuri de muncă în zona FLAG Delta Dunării –au fost depuse 5 contestații de către: Comuna Murighiol, Societatea Amorel S.R.L., Societatea GIANINA PROIECT S.R.L., Societatea ECHINOX S.R.L., Societatea TGH FLUID CONEX S.R.L..

În cadrul Măsurii nr. 2-Sporirea atuurilor de mediu și încurajarea investițiilor care vizează atenuarea schimbărilor climatice–au fost depuse 13 contestații de către: Comuna CRISAN, Comuna VALEA NUCARILOR, Comuna BESTEPE, Comuna MIHAI BRAVU, Oras Isaccea, Comuna Murighiol, Comuna C.A. Rosetti, Comuna Ceamurlia de jos, Comuna Valea Nucarilor.

În cadrul Măsurii nr. 3-Promovarea bunăstării sociale, a inovării și a patrimoniului cultural al zonei – au fost depuse 5 contestații de către: Comuna C.A. Rosetti, Parohia “Sf. Voievozi”, Comuna NUFĂRU, Parohia Revărsarea, Parohia “Sfântul Nicolae”.

Contestațiile formulate au fost respinse pentru motive de fond cât și procedurale (tardivitate).

Împotriva notificării asupra rezultatului contestației nr. 2572/19.03.2019, Societatea GIANINA PROIECT S.R.L. a promovat o acțiune care formeaza obiectul dosarului nr. 725/88/2019, înregistrat pe rolul Tribunalului Tulcea. Cererea de chemare în judecată are ca obiect-anulare act, obligația de a face. Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării a formulat în termen întâmpinare.

În acest dosar, instanța a amânat judecarea cauzei, acordând, astfel, trei termene de judecată (18.09.2019, 25.11.2019, 27.01.2020) pentru administrarea probei cu expertiză contabilă-specialitatea fonduri structurale.

 

 

 • PARTICIPARE/ORGANIZARE ACTIVITĂȚI FLAG Delta Dunarii

 

La capitolul comunicare/promovare Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării a organizat o serie de conferințe de promovarea a Proiectului” Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești”, conferințe organizate în teritoriul FLAG la care au participat potențiali beneficiari publici și privați, reprezentanți ai Autorității de Management POP, oficialități județene, mass media. Deasemenea au fost organizate acțiuni de animare în fiecare localitate din teritoriul FLAG, în toate cele 25 de UAT-uri.

Deasemenea, managerul FLAG Delta a participat activ la mai multe conferințe organizate de ADI ÎŢI, acolo unde a prezentat strategia de dezvoltare FLAG, Viziunea pentru dezvoltarea durabilă a zonei Grupului Local și obiectivul general al SDL FLAG Delta Dunării, dezvoltarea durabilă din punct de vedere socio-economic, de mediu şi cultural al comunităţilor din zona de pescuit şi acvacultura.

FLAG Delta Dunării a promovat asociaţia şi teritoriul pe care îl reprezintă în cadrul Târgului Internaţional de produse şi echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii şi zootehniei – INDAGRA cu produse tradiţionale locale din peste oferite tuturor participanţilor la Conferinţa de promovare a POPAM 2014-2020 de către două reprezentate ale Comunităţii Lipoveneşti din Delta Dunării imbricate în costume tradiţionale ale comunităţii.
FLAG Delta Dunării a fost reprezentată în cadrul acestui eveniment de către Moldoveanu Valentin, împreună cu experții Stere Bazbanela, Galea Mirela Violeta, Parfene Seila.

În primăvara acestui an FLAG Delta a organizat la Tulcea întâlnirea dintre conducerea Autorităţii de Management POP și toate FLAG-urile din țară, eveniment desfășurat în paralel cu adunarea Generală a Comisiei Balcanice şi a Marii Negre din cadrul CRPM, organizată la Tulcea de către Consiliul Judeţean Tulcea în parteneriat cu FLAG Delta Dunării, Managerul FLAG Delta Dunării, Valentin Moldoveanu a fost ales Prim-Vicepresedinte al Comisiei Balcanice şi a Marii Negre, marcând un nou început în realizarea obiectivelor şi dezideratelor Judeţului Tulcea în domeniul Afacerilor Maritime şi Acvaculturii.

FLAG Delta a fost reprezentat și promovat intens și pe plan internațional, managerul Valentin Moldoveanu participând la numeroase conferințe internaționale de profil. Menționam aici participarea la Conferința Regiunilor Periferice Maritime (CRPM), eveniment ce a reunit aproximativ 160 de regiuni din 25 de state din Uniunea Europeană și din alte țări.

FLAG Delta a fost reprezentat la nivel european în EUROFISH MAGAZINE din aprilie 2019

În revista Eurofish sunt prezentate cele două proiecte importante ale Flag-ului:

 1. Asociaţia ROPESCADOR a prezentat un proiect privind reducerea presiunii asupra resurselor de pescuit în Deltei Dunării şi crearea de surse alternative de venit prin identificarea de noi resurse şi metode de pescuit pentru locuitorii comunităţilor de pescuit din zona de coastă a Deltei, Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării. Proiectul va contribui la realizarea Obiectivului general al Strategiei de dezvoltare a pescuitului în Delta Dunării, la dezvoltarea durabilă socio-economica, ecologică şi culturală a comunităţilor din domeniul pescuitului şi acvaculturii. În cele din urmă proiectul va descrie soluţii inovatoare care promovează bunăstarea socială şi patrimoniul cultural şi istoric al zonei.

Solotchin P. Cristian P.F.A. în calitate de microintreprindere, are ca scop realizarea unui venit din dezvoltarea unui concept de marketing creativ şi a unui know-how inovator pentru diversificarea calităţii şi servicii atractive în domeniul nutriţiei peştilor şi cunoaşterea zonei Sulina. Aceasta îşi propune să achiziţioneze o caravană comercială, special concepută şi echipată pentru prepararea şi comercializarea produselor pescăreşti din peşte proaspăt, producţie proprie. Transportul va fi echipat cu instalaţii de apă rece/caldă, mobilier specific din oţel inoxidabil, refrigerare, prăjire, fierbere, echipamente de prăjire, hota, aparate, ustensile care, pe măsură gradului de noutate pe care îl deţin, ajuta la dezvoltarea serviciilor inovatoare de mâncăruri tradiţionale.

Recent, în luna octombrie am participat la conferinţa de deschidere a proiectului: „Soluţii tehnice inovatoare pentru identificarea de noi resurse ce pot fi valorificate pe teritoriul FLAG Delta Dunării”, unul dintre proiectele importante implementat de Asociaţia RO- PESCADOR, proiect prezentat pe larg după cum am menționat anterior în revista EUROFISH Magazine.

Să nu uităm de un moment deosebit de astă vară – FESTIVALUL BORŞULUI LIPOVENESC DE JURILOVCA, conform estimărilor Jandarmeriei Romane au fost prezente la eveniment aproximativ 60.000 de persoane, un proiect realizat de UAT Jurilovca, prin FLAG Delta. Obiectivul acestui proiect este organizarea a 3 ediţii ale Festivalului Borşului Lipovenesc de Jurilovca şi publicarea unei Cărţi de bucate bilingva cu reţete tradiţionale din gastronomia deltaică, pentru protejarea, conservarea şi promovarea patrimoniului cultural şi istoric al comunei. Proiectul va mobiliza potenţialul natural şi uman din teritoriu în activităţile de conservare şi gestionare durabilă a patrimoniului local cultural, etnografic, culinar, va pune în valoare potenţialul turistic al zonei şi a resurselor legate de pescuit, precum şi punerea în valoare a elementelor de identitate ale comunităţii pescăreşti, care constituie bazele unei dezvoltări socio-economice durabile.