Fostul manager interimar al Spitalului Orășenesc Măcin, acuzat de A.N.I.

drgrozaAgenția Națională de Integritate a constatat faptul că GROZA FLORENTIN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 august 2014 – 30 ianuarie 2015, întrucât a deținut simultan funcțiile de manager interimar al Spitalului Orășenesc Măcin, județul Tulcea şi administrator al S.C. DOCTOR GROZA S.R.L. (având ca obiect de activitate „activități de asistență medicală specializată”).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, următoarele prevederi legale:

  • art. 180, alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 95/2006 (în forma în vigoare până la data de 28.08.2015), potrivit căruia „Dispozițiile art. 180 alin. (1) lit. b), c) și d) referitoare la incompatibilități și ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare, se aplică și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice”;
  • art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare la data de 28.08.2015), potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: (…) b) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”.

 Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. GROZA FLORENTIN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară si se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnitătii, functiei sau activitătii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agentia Natională de Integritate îsi exercită atributiile cu respectarea principiilor legalității, confidentialității, impartialității, independentei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum si al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 30 martie 2016