Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Fundaţia Prietenii Deltei Dunării atrage atenţia asupra unui abuz tolerat de autorităţi pe plaja din Sulina Fundaţia Prietenii Deltei Dunării atrage atenţia asupra unui abuz tolerat de autorităţi pe plaja din Sulina
Fundaţia Prietenii Deltei Dunării din Sulina atrage atenţia asupra unui abuz tolerat de autorităţi pe plajă din Sulina, acolo unde de câteva zile a... Fundaţia Prietenii Deltei Dunării atrage atenţia asupra unui abuz tolerat de autorităţi pe plaja din Sulina
Activitatea a fost suspendata in amenajarea de pe plaja

Activitatea a fost suspendata in amenajarea de pe plaja

Fundaţia Prietenii Deltei Dunării din Sulina atrage atenţia asupra unui abuz tolerat de autorităţi pe plajă din Sulina, acolo unde de câteva zile a început construcţia unui bar direct la malul mării, deşi ARBDD a dispus îngheţarea oricărei activităţi legată de obiectivul Amenajare Plaja Sulina. Scrisoarea de protest a ajuns la alte organizaţii de mediu şi ete scrisă în atenţia prefectului Lucian Simion şi a ministrului Mediului, Rovana Plumb.
Deja şi o altă asociaţie, SALVAŢI DUNĂREA ŞI DELTA, anunţa că va sprijini acest protest pe care îl redam în totalitate.

„Apelăm la autoritatea dumneavoastră în calitate de şeful serviciilor publice statale în teritoriu, autoritate de tutela administrativă, care asigura realizarea intereselor naţionale în teritoriu, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a Legilor, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice.

Vă solicităm urgent să interveniţi ordonând declanşarea procedurilor de verificare de către Parchet, alte instituţii abilitate a legalităţii actelor administrative adoptate şi emise de ARBDD, Primăria Sulina, SRL –ASPL Sulina. Pentru anularea licitaţiei care a condus la declanşarea procedurii de infringement şi respectarea Legii.

Astăzi marţi 14. 05. 2013, SC C&C Investiţii şi Consultantă SRL Bucureşti s-a reapucat, după scandalul public şi mediatic din anul 2012, de reconstrucţia, deschiderea unui bar încălcând Legile statului Român. Un BEACH BAR amplasat pe pasarela acvatică, pasarela pietonală de utilitate publică de recreere fără să deţină autorizaţie de construcţie, Decizie a etapei de încadrare emisă de ARBDD, prezentată de SC C&C Investiţii şi Consultantă SRL Bucureşti este ce-a anulată din ordinul Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice doamna Rovana Plumb în anul 2012

În calitate de membră a Consiliului Naţional al Zonei Costiere, Organizaţia noastră solicita intervenţia dumneavoastră pentru a cere Parchetului, ARBDD-lui, Gărzi de mediu intervenţia pentru anularea procedurii de licitaţie, demolarea imediată a construcţie ilegale, asemenea iniţiativei de la Constantă, când şi unde sau demolat hoteluri.

Este dreptul oricărei persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa tuturor autorităţilor care veghează şi intervine la respectarea Legilor, instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 1213/2006, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Istoricul încălcării Legilor statului privind Plaja Sulina, ce a condus la declanşarea procedurii de infringement la Consiliul Europei privind investiţia problema ca urmare a ilegalităţilor săvârşite de Primărie, ARBDD şi SRL-ul ASPL, modul cum două SRL eludează în acest moment Legile cu complicitatea aceloraşi actori

Decizia CÂT emisă de ARBDD privind etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Nr. 95 din 14.07.2009 privind investiţie „Amenajare Plaja Sulina” în situl reţelei ecologice europene Natura 2000, stabileşte:

Prezenta decizie îşi va produce efectul, după soluţionarea regimului juridic al terenului pe care va fi amplasată investiţia, în suprafaţă de 3,5 ha.

Acordul de mediu s-a făcut fără respectarea procedurilor legale. Nimeni nu poate face rabat de la respectarea Legii

Primăria Sulina, după ce investiţia s-a plimbat şi la Administraţia zonei libere Sulina, preia sub presiune politică obiectivul de investiţii cu titlul – Amenajare Plajă Sulina.
Primăria Sulina transfera investiţia către un SRL local ASPL (cu răspundere legală limitată şi capital redus specializat în colectarea gunoiului) care după puţin timp îl scoate la licitaţia fără drept legal (terenul fiind în litigiu deci fără proprietar) iar procedura folosită a ocolit Consiliul Locală pentru a nu fi anulată de Instituţia Prefectului Tulcea în Contencios.

Scoaterea la licitaţie a Obiectivul de investiţii cu titlul – Amenajare Plajă Sulina” a declanşat la Comisia Europeană procedura de infringement împotriva României. Procedura aflată în derulare.

Primăria oraşului Sulina ignora Legea nr. 280/2003 şi emite un Certificatul de urbanism ilegal – certificat ce nu dă dreptul la construcţie sau demolare (pajă fiind domeniul statului) cu nr. 34/901 din 11.07.2012 pentru SC C&C Investiţii şi Consultanta SRL Bucureşti unui “BEACH BAR DIN PANOURI DEMONTABILE” la limita ţărmului la baza pasarelei pietonale acvatice structură, de lemn destinată recreării publicului.

Terenul pe care se afla investiţia respectivă nu poate face obiectul licitaţiei de către nimeni deoarece acesta nu are proprietar legal, terenul aflându-se în litigiu

Conflictul de interese: SRL încalcă Legea nr.213/1998, precum şi Legea 215/2001/republicata în 2007.. Licitaţia SRL-ului nu poate fi valida ca legală pentru că nu deţine act de proprietate. Licitaţia trebuie anulată pentru că este ilegală ignorându-se legile statului.. Licitaţia ilegală a avut doi ofertanţi, respectiv SC C&C Investiţii şi Consultantă SRL Bucureşti şi AL&CIP SRL, ca asociat unic şi administrator pe Ciprian Picu, nimeni altul decât soţul secretarei oraşului Alina Picu coautoare a « caietului de sarcini ». Licitaţia ilegală conţine în caietul de sarcini-
Capitolul 3 Destinaţia bunului supus închirierii specifică expres „Fără să se realizeze lucrări de intervenţii constructive

Încălcarea Legii costiere,
Legea nr. 280/2003 publicată în M. Of. nr. 454 din 26 iunie 2003 − Art. 16/ (1) În scopul conservării condiţiilor ambientale şi valorii patrimoniale şi peisagistice din zonele situate în aproprierea ţărmului, se delimitează pe toată lungimea litoralului o fâşie de teren lată de 50−150 m măsuraţi de la linia cea mai înaintată a mării, în funcţie de lăţimea zonei costiere, în care sunt interzise orice fel de construcţii definitive. Această interdicţie se aplică, de asemenea, construcţiilor provizorii sau transportabile, cu excepţia celor pescăreşti, precum şi caravanelor sau structurilor de primire turistice cu funcţii de cazare.

Doamna Basca Viorica trece peste procedurile legale şi emite Decizia etapei de încadrare nr. 172/14.08.2012 prin care SC C&C Investiţii şi Consultantă SRL Bucureşti, decizie fără să aibă semnătura oficiului juridic, direcţiei de reglementare, directorului execuţi… Decizia a fost anulată de drept ca fiind ilegală
Faţă de cele prezentate doamna guvernator Basca Viorica a fost destituita şi înlocuită din funcţia de conducere de către doamna Ministru Rovana Plumb pentru că a încălcat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, Legea nr. 280/2003,
Sfidarea Legii statului, a eforturilor echipei de negociere cu Consiliul Europei pentru prevenire situaţiei de infrigement pentru lipsa de maturitate şi interese mercantile această atitudine trebuie anchetată de instanţele abilitate în scopul prevenirii unor blocării da către CE a unor fonduri, proiecte etc. Este clar că în spatele a tot ce se întâmplă în acest moment poartă amprenta unor acte grave de corupţie în lumea funcţionarilor publici implicaţi

Cu sentimente de respect
Preşedinte FPDD
14.05.2013
Raducu Nicolae     Sulina