George Şişcu – vicepreşedinte al Comisiei Balcanice şi a Mării Negre

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, domnul George Şişcu a participat la Adunarea Generală a Comisiei Balcanice şi a Mării Negre (BBSRC) a CRPM, care a avut loc la Odessa, Ucraina. BBSRC este una din cele şase comisii geografice ale CRPM (Comisia Balcanică şi a Mării Negre, Comisia Arcului Atlantic, Comisia Insulelor, Comisia Inter – Mediteraneană, Comisia Mării Baltice şi Comisia Mării nordului), care promovează şi apără interesele a 161 de Regiuni Membre. Pe ordinea de zi a întâlnirii au fost dezbateri privind rolul Balcanilor şi a Mării Negre în pregătirea politicilor UE post 2013, incluzând strategiile macro-regionale şi cooperarea trans-naţională, adoptarea priorităţilor şi a planului de lucru 2013-2014. În cadrul celor trei sesiuni ale Adunării s-a procedat la alegerea Preşedintelui şi a celor 2 Vicepreşedinţi ai BBSRC. În ceea ce priveşte Regulamentul de Procedură al Comisiei, un plus al judeţului Tulcea a fost amendamentul adus că este necesar al treilea vicepreşedinte al BBSRC şi reunirea mai multor regiuni, în sensul întăririi şi consolidării activităţii BBSRC, pe particularităţile bazinului Mării Negre. În acest context,  s-a votat modificarea regulilor de procedură şi datorită implicării judeţului Tulcea, domnul George Şişcu a fost propus în funcţia de vicepreşedinte al BBSRC. Amendamentul a fost adoptat în unanimitate. În intervenţia sa, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea a discutat despre rolul implementării Strategiei pentru regiunea Dunării faţă de regiunea Balcani – Marea Neagră şi a reînnoit invitaţia la seminarul internaţional care se va desfăşura la Tulcea, în intervalul 23-24 mai 2013.

Întâlnirea a fost prezidată de fostul preşedinte al BBSRC, Pavlos Damianidis, Guvernator Regional Adjunct al Macedoniei şi Traciei de Est (Grecia) şi noul preşedinte ales al BBSRC, Ayhan OZKAN, Guvernator Regional Edirne (Turcia). Au mai fost prezenţi reprezentanţii Secretariatului General al CRPM Patrick Anvroin, Director CRPM şi Lejla Becirovic, asistent politic al CRPM, reprezentanţii Bulgariei, Greciei, României, Turciei, Ucrainei şi ai Administraţiei Regionale de Stat Odessa şi invitaţii regiunii gazdă.