Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

Ghidul  pentru finanțările nerambursabile acordate de Consiliul Județean Tulcea, aprobat în această lună    Ghidul  pentru finanțările nerambursabile acordate de Consiliul Județean Tulcea, aprobat în această lună   
În ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din această lună va fi aprobat Ghidul solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pentru... Ghidul  pentru finanțările nerambursabile acordate de Consiliul Județean Tulcea, aprobat în această lună   

În ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din această lună va fi aprobat Ghidul solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pentru domeniile „Sport” și „Activităţi social/culturale și de tineret” (conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare).

„Ghidul solicitantului conţine informaţiile necesare privind eligibilitatea participanților, sesiunea de finanțare, procedura de evaluare, criteriile de evaluare cuantificabile, precum şi procedura de raportare şi control, astfel încât se asigură transparenţa impusă de Legea nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul Județean Tulcea urmărește implicarea cetățenilor județului Tulcea în inițierea și desfășurarea de activități sportive, precum și implicarea acestora în inițierea și desfășurarea de activități social/culturale și de tineret. Scopul susținerii financiare de la bugetul Județului Tulcea este acela de a valorifica aptitudinile individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție, care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei, dar și menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorabil“, se arată în referatul de aprobare semnat de președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.